bannerbezlogotipa-1570791367.jpg

Humanitarna akcija

Rijeka psihologije, osim promocije struke, ima i humanitarni karakter. Prodajom promotivnih predmeta prikupljaju se sredstva koja se svake godine doniraju u humanitarne svrhe:

2020. god. - Podcentar predškolskog odgoja „Maestral“ za nabavu opreme za rad s djecom s poremećajima iz spektra autizma

2019. god. - Zavod za audiologiju i fonijatriju Kliničkog bolničkog centra Rijeka (za nabavu instrumenata za fonokirurgiju)

2018. god. - Centar za autizam Rijeka (za nabavu opreme za senzorni park)

2017. god. - Ekonomska škole Mije Mirkovića Rijeka (za opremanje kabineta za stručnu praksu učenika s teškoćama u razvoju)

2016. god. - Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka

2015. god. - Centar za rehabilitaciju Fortica, Kraljevica

2014. god. - Dječji vrtić Rijeka za nabavu specijalizirane opreme za djecu s motoričkim oštećenjima.

2013. god. - Odjel za neurokognitivnu rehabilitaciju Psihijatrijske bolnice Rab

2012. god. - Odjel za djecu i adolescente Psihijatrijske bolnice Lopača


Promotivni predmeti moći će se kupiti na promotivno-prezentacijskim štandovima u gradu i na nekim mjestima održavanja programskih aktivnosti. Trenutno je u tijeku izrada promotivnih predmeta u koju se uključuju studenti psihologije Odsjeka za psihologiju FFRI. 

U humanitarnu akciju možete se uključiti i uplatom na žiro-račun Filozofskoga fakulteta. Podaci za uplatu su:

IBAN: HR9123600001101536455 (Zagrebačka banka)

poziv na broj: 70505505759-06

svrha uplate: humanitarna akcija