rijekapsihologije2019-bannerbezloga-1539096964.jpg

23. 02. 2018. 17:00 - 18:30 Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišna avenija 4 (Kampus na Trsatu), Rijeka Dvorana 303 i G - Građani različite dobi S - Studenti

Kristina Brajović Car, Jasmina Kardoš, Ana Marija Lušičić: Transakcijska analiza u kliničkoj primjeni (interaktivno predavanje)

Obavezna najava na: 202taus@gmail.com

Možemo li spojiti transakcijsku analizu, humanističkog podrijetla, sa standardnom psihijatrijskom dijagnostikom te što time dobivamo? Tijekom ovog interaktivnog predavanja, kliničari koji primjenjuju transakcijsku analizu u svom dijagnostičkom i terapijskom radu, govorit će o mogućnostima koje ovaj pristup otvara u kliničkoj praksi, kao i o integraciji transakcijske analize i drugih psihoterapijskih pristupa u vođenju individualne i grupne terapije. Osim toga, bit će prikazan psihodijagnostički instrument koji se bazira na teoriji transakcijske analize, validiran na kliničkom uzorku iz Hrvatske, uz smjernice za njegovu primjenu. Praktičari će prikazati sudionicima i niz tehnika koje se koriste u grupnoj psihoterapiji, uz odgovarajuće interpretacije i objašnjenja.