rijekapsihologije2018-bannerbezloga-1508851869.jpg

Program Rijeke psihologije 2018. je u izradi. Do onda se podsjetite što smo sve imali priliku čuti 2017.                         

  • Ponedjeljak
  • Utorak
  • Srijeda
  • Četvrtak
  • Petak
  • Subota
  • Nedjelja

08:00 - 12:00 3. MAJ 3. MAJ Brodogradilište d.d., ULJANIK Grupa, Liburnijska 3, Rijeka Zaposlenici tvrtki 3. MAJ Brodogradilište, ULJANIK Poslovno informacijski sustavi, ULJANIK Stojogradnja Diesel, ULJANIK d.d., ULJANIK Brodograđevni projekti u Rijeci PG PG - Posebna grupa

Martina Ožanić Jukić: Razgovor i savjetovanje zaposlenika (Dani otvorenih vrata)

Želite li se osjećati dobro ili bolje?  Biste li voljeli napraviti nešto za sebe što će vam pomoći u poslu – npr. da više spavate, dođete na vrijeme, poboljšate neki dio u radu? Kako da pričate o vlastitom napredovanju? Želite li razumjeti kolegu ili znati što je važno vašem šefu? A i taj vječni stres, s boljom organizacijom sebe i njemu bi se dalo doskočiti. Lako reći, ali napraviti baš i ne? Sve vam ovo dobro zvuči, ali otkuda početi? Ako ste se prepoznali u nekom od primjera, javite se i napravite nešto za sebe! Ova aktivnost daje zaposlenicima mogućnost da dođu kod psihologinje na razgovor, kroz cijeli tjedan, uz najavu. Moguć je jedan ili više dolazaka. Cilj: veće zadovoljstvo u radu i radnoj okolini, pa i u privatno vrijeme. Moguće je da budete bolje - ali samo ako vi sami to želite!

08:45 - 10:15 OŠ-IM Osnovna škola Ivana Mažuranića, Lokvica 2, Novi Vinodolski Učenici četvrtih razreda OŠ PG PG - Posebna grupa

Andrea Bačić-Pavat, Irena Križanec: Zaplovimo morem osjećaja (radionica)

Emocionalna kompetentnost odnosi se na sposobnost zapažanja, imenovanja, procjene i reguliranja emocija. Neki pojedinci lako prepoznaju emocije i  vješto upravljaju svojim osjećajima i ponašanjima. S druge strane tu su pojedinci koji teško prepoznaju i teško upravljaju svojim osjećajima i ponašanjima.  Istraživanja pokazuju da se emocionalna kompetentnost može poticati. Emocionalno kompetentnija djeca imaju bolji školski uspjeh, razvijenije prosocijalno ponašanje, empatični su, manje izostaju s nastave, manje su depresivni i nisu skloni rizičnim ponašanjima – agresivnosti, pušenju i upotrebi psihoaktivnih supstanci. U prvom dijelu radionice učenici će naučiti pravilno prepoznati osjećaje kod sebe i drugih, a u drugom dijelu naučit će vještine upravljanja osjećajima.

10:00 - 17:00 KORZO Štand na Korzu (ispred Hrvatske pošte), Korzo 24, Rijeka G G - Gradani različite dobi

Prodajno-promotivni štand u humanitarne svrhe

Rijeka psihologije ima i humanitarni karakter: prodajom promotivnih predmeta prikupljat će se sredstva za opremanje kabineta za stručnu praksu učenika s teškoćama u razvoju Ekonomske škole Mije Mirkovića Rijeka. Promotivne predmete sa zanimljivostima iz psihologije možete kupiti na štandu, a u ovu se akciju možete uključiti i uplatom sredstava na žiro-račun Filozofskoga fakulteta, koji se vodi pri Zagrebačkoj banci (IBAN HR9123600001101536455, poziv na broj: 70505505759-06, svrha uplate: Humanitarna akcija).

10:00 - 15:00 ULJANIK Uljanik učilište, podružnica Rijeka, Liburnijska 3, Rijeka Gospodarstvenici/poslodavci PG PG - Posebna grupa

6. Konferencija - Psihologija za gospodarstvenike

Zoran Sušanj: Uvod u psihologiju poduzetništva: Jesu li poduzetnici stvarno „drugačiji od drugih“? (predavanje)
Hrvoje Gligora: Sagorijevanje na poslu: može li se (i kako) izbjeći? (predavanje)                                                        Ani Cvjetović, Anamaria Blažić: Novi pogled na stres: stres kao izazov (predavanje)
Vanja Prvulović: Vođenje Milenijevaca ili Milenijevci kao vođe? (predavanje) 
Tijana Debelić: Kako zadržati „prave" zaposlenike? (interaktivno predavanje) 
Jasenka Maltarić-Dujnić: Uloga upravljanja ljudskim potencijalima u transformaciji kompanije (predavanje)  
Damir Sertić: Psihologija Executive Coachinga: teorija i primjena (predavanje)                                                           Alen Marot: Od dobre ekipe do prave firme: tranzicija iz malog u srednje poduzeće (panel rasprava) 

Obavezna najava za sudjelovanje na Konferenciji na: psiholozipgz@gmail.com


Zoran Sušanj: Uvod u psihologiju poduzetništva: Jesu li poduzetnici stvarno "drugačiji od drugih"?

U području psihologije poduzetništva najzastupljenija su istraživanja osobina ličnosti koje razlikuju poduzetnike od onih koji to nisu. Iako su za većinu ispitivanih osobina dobiveni različiti, a ponekad i proturječni nalazi, općenito se može zaključiti da uspješne poduzetnike karakteriziraju viša motivacija za postignućem, sklonost riziku, tolerancija na neizvjesnost, inovativnost i kreativnost, potreba za autonomijom, unutarnji lokus kontrole, proaktivnost, samopouzdanje i samoefikasnost te niža ugodnost. U okviru kognitivne perspektive istraživanja ukazuju i na specifičnosti različitih misaonih procesa kod poduzetnika: od perceptivne selektivnosti i poduzetničke budnosti do izražene uloge intuicije, različitih kognitivnih pristranosti i pogrešaka te heuristika pri donošenju odluka.

Hrvoje Gligora: Sagorijevanje na poslu: može li se (i kako) izbjeći?

O sagorijevanju na poslu ili burnoutu napisano je i rečeno do sada mnogo toga u stručnim krugovima. Burnout je ušao u rječnike naše poslovne svakodnevice pod utjecajem trendova koji se javljaju na lokalnim i svjetskim tržištima – od razvitka korporacija, njihove strategije stvaranja dobiti, razvoja i premještaja poslova u zemlje u razvoju do razvitka informacijskih tehnologija, centralizacije moći i raznolikosti generacija prisutnih na tržištima rada. U situacijama prevelikog stresa i opterećenja, ali i nedovoljno definiranih stavova prema radu, može doći do pojave burnouta ili sagorijevanja na poslu. U ovom predavanju naglasak će biti stavljen na identifikaciju stresora i elemenata odnosa prema poslu kojima možemo prevenirati burnout i spriječiti njegove dugoročne posljedice. 

Ani Cvjetović, Anamarija Blažić: Novi pogled na stres: stres kao izazov 

Radno mjesto izvor je mnogih stresora. Razumijevanje stresa često je povezano s mogućim negativnim posljedicama: stres uzrokuje razne bolesti, stres uzrokuje nesanicu, stres je loš za vas! Skupinu je znanstvenika zanimalo što razlikuje one osobe koje pod istim uvjetima ne doživljavaju loše posljedice izlaganja stresu. Istražili su kako osobe koje rade izrazito stresne poslove (kao npr. NASA astronauti, osobe koje rade u hitnim službama, manageri, vrhunski sportaši...) izvještavaju da rade još efikasnije pod visokim razinama percipiranog stresa. Cilj je ovog predavanja prezentirati novi pogled na stres, odnosno pojasniti kako je koncept prihvaćanja stresa važniji od izbjegavanja stresnih situacija.

Vanja Prvulović: Vođenje Milenijevaca ili Milenijevci kao vođe?

Generacija Y, poznatija kao Milenijevci, upravo je u radnom naponu snage i potrebno je dobro razumijevanje njezinih motiva i vrijednosti kako bismo je motivirali i razumjeli. Njihove potrebe i porivi daleko su drugačiji od starijih generacija i samim time razlikuju se u ponašanju, pa i u stilu rukovođenja ako se nalaze na vodećim pozicijama. Kako ih razumjeti, kako ih zadržati u organizaciji i kako s njima surađivati samo su neka od pitanja na koja ćemo ponuditi odgovor.

Tijana Debelić: Kako zadržati "prave" zaposlenike?

Svaka tvrtka ima zaposlenike koji su teško zamjenjivi. To su oni koji marljivo i uspješno rade i na njih se uvijek možete osloniti. Nažalost, ponekad se dogodi da takvi zaposlenici `iz čistog mira` objave da odlaze iz tvrtke. Nerijetko, razlozi nisu loši uvjeti rada ili mala plaća, već osjećaj zaposlenika da njihov trud nije dovoljno prepoznat i nagrađen. Nadalje, raste broj zaposlenika koji pripadaju nekim novim generacijama i imaju drugačije potrebe od svojih prethodnika što zahtjeva modernizaciju organizacije poslovanja. Radno mjesto može se (i mora!) organizirati tako da motivira radnu snagu. U ovom interaktivnom predavanju razgovarat ćemo o faktorima koji potiču i održavaju motivirajuće radno okruženje.

Jasenka Maltarić-Dujnić: Uloga upravljanja ljudskim potencijalima u transformaciji kompanije

Nakon promjene Uprave Podravke 2012. godine postalo je jasno da kompanija, koje je duže razdoblje patila od niske razine performansa, treba temeljitu i sveobuhvatnu transformaciju i da funkcija HR-a Podravke mora biti glavni motor za tu transformaciju. Upravljanje ljudskim potencijalima bilo je uključeno u transformaciju kompanije na svim razinama, aktivno joj pristupivši kroz 4 glavna strateška područja: 1) aktivni utjecaj na kompanijsku kulturu, 2) orijentaciju prema učinku, 3) izgradnju učeće organizacije te 4) fokus na generaciju milenijevaca. U radu su prikazani različiti alati, projekti i procesi koje je HR implementirao od 2012. do danas, koji su doprinijeli transformaciji Podravke, a time i poboljšanju poslovnih rezultata te rastu i razvoju kompanije.

Damir Sertić: Psihologija Executive Coachinga: teorija i primjena

Kao voditeljima timova i odjela, posao menadžera jest osigurati da se učinak pojedinaca i timova razvija i optimalno uravnotežuje te da se ostvaruje strategija kompanije. Coaching pomaže i omogućava ljudima da upravljaju vlastitim učenjem kako bi maksimalno povećali vlastiti potencijal, razvili nove vještine, poboljšali njihovo izvođenje i postali osobe koje žele postati brže nego bez coachinga. Korištenjem coachinga menadžeri se pripremaju za efikasno suočavanje sa svakodnevnim izazovima poslovnog okruženja uz podršku i usmjeravanje, osnažuje ih se za rješavanje konkretnih poslovnih situacija i razvija za veće izazove. Na taj način doprinos menadžera kompaniji se maksimizira. Izlaganje nudi teoretska, strateška i praktična uputstva za sve organizacije.

Alen Marot: Od dobre ekipe do prave firme: tranzicija iz malog u srednje poduzeće

Mnoga poduzeća počinju sa svega nekoliko ljudi koji se poznaju, uključeni su u sve aspekte poslovanja i znaju sve što se događa. U slučaju uspješnog poslovanja od organizacije se traži širenje kapaciteta i to se neko vrijeme može ostvariti povećanjem broja ljudi na postojećim pozicijama. No ubrzo će se pokazati da se više ne može raditi na isti način, da čelni ljudi nemaju pregled nad svime što se događa, ne primjećuju kada se pojave problemi kod pojedinaca ili poslovnih procesa i na njih ne mogu dovoljno brzo reagirati. Ovim dijalogom želimo pomoći svima koji se suočavaju s ovakvim izazovom da čuju iskustva konzultanata koji su pomogli većem broju poduzeća da prođu kroz ovu fazu, ali i samih poduzetnika koji upravo prevladavaju ili su uspješno prevladali taj period razvoja poduzeća.

12:00 - 13:30 UZOR U.Z.O.R. Udruga za zaštitu obitelji - Rijeka, Blaža Polića 2/1, Rijeka Volonteri U.Z.O.R.-a PG PG - Posebna grupa

Mia Rukavina, Nenad Karabaić: Osnaživanje volontera u radu s mladima (radionica)

U.Z.O.R. godinama radi s mladima u riziku, a novi program „Inovativni pristupi u radu s kazneno prijavljenim mladima” sveobuhvatni je pristup s ciljem dostizanja punog potencijala svake mlade osobe u tretmanu. Kazneno prijavljeni mladi većinom imaju probleme s učenjem, a posljedično tomu i loš školskih uspjeh, a mnogima prijeti rizik od gubitka prava na srednjoškolsko obrazovanje. Od ove godine u rad uključujemo volontere koji će mladima pomagati u učenju specifičnih predmeta iz područja tehničkih, elektrotehničkih, obrtničkih i srodnih strukovnih zanimanja. S ciljem osnaživanja volontera za rad s mladima u riziku sudionici radionice će uvježbavati komunikacijske vještine te steći osnovna pedagoška znanja potrebna za navedeni volonterski rad.

Obavezna najava na: mia.rukavina@gmail.com

16:00 - 20:00 ZTC Zapadni trgovački centar Rijeka, Zvonimirova ulica 3, Rijeka G G - Gradani različite dobi

Prodajno-promotivni štand u humanitarne svrhe

Rijeka psihologije ima i humanitarni karakter: prodajom promotivnih predmeta prikupljat će se sredstva za opremanje kabineta za stručnu praksu učenika s teškoćama u razvoju Ekonomske škole Mije Mirkovića Rijeka. Promotivne predmete sa zanimljivostima iz psihologije možete kupiti na štandu, a u ovu se akciju možete uključiti i uplatom sredstava na žiro-račun Filozofskoga fakulteta, koji se vodi pri Zagrebačkoj banci (IBAN HR9123600001101536455, poziv na broj: 70505505759-06, svrha uplate: Humanitarna akcija).

17:00 - 18:30 UOO Udruga OKOLOnaOKOLO, Studentska 4, Rijeka G G - Gradani različite dobi

Dubravka Veršić: Psihoterapija plesom i pokretom u radu s djecom i mladima (radionica)

Psihoterapija plesom i pokretom pripada humanistički orijentiranim psihoterapeutskim pravcima i jedna je od 4 kreativne terapije uz glazbenu, likovnu i dramsku. Nekad je ples bio dio ceremonija, rituala, slavlja i zabave. Razne kulture koristile su se plesom u svojim ritualima s ciljem postizanja sklada fizičkog, mentalnog i emocionalnog zdravlja. Plesni terapeuti danas nastavljaju tim putem mudrosti. „Psihoterapija pokretom i plesom“ koristi se pokretom i plesom kao „pozivom“ klijentu za ulazak u kreativan proces rada na sebi s ciljem poboljšanja emocionalne, kognitivne, tjelesne i socijalne integracije. Kreativan pokret omogućuje kontakt s emocijama i temama koje klijent nije u mogućnosti verbalizirati. Na radionici će sudionici imati priliku istraživati mogućnost primjene plesa i pokreta u radu s djecom.

Obavezna najava na: udruga@okolonaokolo.hr

17:00 - 17:45 STŠR Srednja talijanska škola Rijeka - Scuola media superiore italiana, Ul. Erazma Barčića 6, Rijeka (dvorana Aula Magna) Roditelji PG PG - Posebna grupa

Tijana Debelić: Uloga roditelja - naučiti reći NE! (interaktivno predavanje)

Društvene transformacije koje su obilježile zapadnu civilizaciju od polovice XX. stoljeća pa do danas donijele su sa sobom značajne promjene. Svjedoci smo tako i preobrazbi odnosa između roditelja i njihove djece: nekoć pretjerano hijerarhijski odnos poprimio je gotovo simetričan oblik u smislu da su roditelji postali prijatelji svojoj djeci. Zašto ni ta druga krajnost nije poželjna? Vještina autoregulacije vlastitog ponašanja usvaja se primarno u odnosu s roditeljima. Koliko god se žalili na postavljene granice, djeca i adolescenti u stalnoj su potrazi za njima. One su im potrebne kako bi razumjeli do kuda mogu ići kako bi postigli vlastite ciljeve, a gdje se moraju zaustaviti. Stoga reći ponekad NE svojoj djeci ne znači da ih manje volimo, već sasvim suprotno.

Aktivnost će se održati na talijanskom jeziku.

18:00 - 20:00 HKD-atrij Hrvatski kulturni dom na Sušaku, Strossmayerova 1, Rijeka G G - Gradani različite dobi

Otvaranje `Rijeke psihologije` u okviru 10. Tjedna psihologije u Hrvatskoj i predavanje dr. sc. Asmira Gračanina: Svrha emocionalnih suza

Rijeka psihologije bit će službeno otvorena ovim događajem. Nakon pozdravnih govora uvaženih gostiju dr. sc. Asmir Gračanin će održati pozvano predavanje na temu "Svrha emocionalnih suza". Kao svrha emocionalnog plača među laicima se često navodi njegovo dobrotvorno djelovanje na tjelesno i psihičko zdravlje. Međutim, znanost pokazuje da, ako takvi učinci uopće i postoje, oni nisu temeljan razlog postojanja suza. Nova istraživanja ukazuju na vjerojatnost da su suze nastale tijekom nedavne evolucije čovjeka kao sredstvo prijenosa informacija. U predavanju ću prikazati najnovija eksperimentalna istraživanja koja potkrepljuju ovu tvrdnju. Prvo će biti prikazani preliminarni nalazi o povezanosti plača i promjena raspoloženja. Potom ću opisati istraživanja mogućeg djelovanja suza na druge osobe pomoću osjeta njuha, eksperimente na temu uloge suza u signaliziranju bespomoćnosti i prijateljskih namjera, istraživanja utjecaja suza na automatske reakcije i na smanjenje agresije.

18:30 - 20:00 DUSUŠ Dom učenika Sušak, Drage Gervaisa 34, Rijeka G G - Gradani različite dobi

Elizabeta Galić-Papić, Ante Papić: Kritika i kritiziranje - kako to utječe na međuljudske odnose (radionica)

U svakodnevnim razgovorima ljudi često biraju „ubojite” navike komunikacije: okrivljavanje, prigovaranje, prijetnje i slično. Ne samo što jedni druge previše kritiziramo, nego mnogi od nas hvale prednosti takvog ponašanja nazivajući ga „konstruktivnim”, „iskrenim”... Što želimo postići takvim ponašanjem? Najčešće želimo mijenjati drugu osobu i naš odnos učiniti što sličnijim našem pogledu na odnos. Kada u tome ne uspijemo, „pojačavamo kritiku” umjesto da promijenimo ponašanje. Kako se u sve to uklapa samokritika? Što učiniti kada vidimo da netko čini nešto loše? Smijemo li kritizirati? Ako da, kako?

08:40 - 10:20 OŠ-IM Osnovna škola Ivana Mažuranića, Lokvica 2, Novi Vinodolski Učenici četvrtih razreda OŠ PG PG - Posebna grupa

Andrea Bačić-Pavat, Irena Križanec: Zaplovimo morem osjećaja (radionica)

Emocionalna kompetentnost odnosi se na sposobnost zapažanja, imenovanja, procjene i reguliranja emocija. Neki pojedinci lako prepoznaju emocije i  vješto upravljaju svojim osjećajima i ponašanjima. S druge strane tu su pojedinci koji teško prepoznaju i teško upravljaju svojim osjećajima i ponašanjima.  Istraživanja pokazuju da se emocionalna kompetentnost može poticati. Emocionalno kompetentnija djeca imaju bolji školski uspjeh, razvijenije prosocijalno ponašanje, empatični su, manje izostaju s nastave, manje su depresivni i nisu skloni rizičnim ponašanjima - agresivnosti, pušenju i upotrebi psihoaktivnih supstanci. U prvom dijelu radionice učenici će naučiti pravilno prepoznati osjećaje kod sebe i drugih, a u drugom dijelu naučit će vještine upravljanja osjećajima.

09:00 - 10:30 HZZ HZZ RU Rijeka, Odsjek za profesionalno usmjeravanje i obrazovanje, Bulevar oslobođenja 14, Rijeka soba 29 Dugotrajno nezaposlene osobe u evidenciji HZZ RU Rijeka PG PG - Posebna grupa

Natalija Marković, Boris Pilepić, Tomislav Rikel: Sad je vrijeme - motivacijsko savjetovanje dugotrajno nezaposlenih osoba (radionica)

Motivacijsko savjetovanje dugotrajno nezaposlenih osoba u skladu je s integracijskim pristupom, odnosno uključivanjem i prihvaćanjem odnosa i položaja pojedinca u društvu. Aktivacija dugotrajno nezaposlenih osoba nastojat će se pojačati prepoznavanjem individualnih snaga i ograničenja pojedinca, čime će se pokušati ojačati ojačati njihova pozicija na tržištu rada. Radionica je osmišljena za promišljanje o tome što se može napraviti na osobnoj razini u situaciji dugotrajne nezaposlenosti te o tome kako stjecanje nekih dodatnih znanja, vještina i kompetencija može pomoći u pronalasku posla.

09:00 - 11:00 ICPK Informativni centar za prevenciju kriminaliteta, Dolac 7b, Rijeka Voditelji psihološke prve pomoći u Policijskoj upravi Primorsko-goranskoj PG PG - Posebna grupa

Tamara Komadina: Stres... i što s njim? (radionica)

Uobičajeno je da brinemo o vlastitom tijelu i po potrebi tražimo savjet liječnika, no održavanje mentalne higijene jednako je važno kao i briga za naše tjelesno zdravlje. Možda ne možemo u potpunosti promijeniti okolnosti koje predstavljaju izvor stresa u našem životu, ali možemo promijeniti način na koji gledamo na njih te svakodnevno raditi na jačanju svoje psihološke otpornosti. Uz teorijsku osnovu o stresu sudionici će uvježbavati jednostavne tehnike samopomoći i relaksacije za učinkovitije suočavanje sa stresom i održavanje mentalnog zdravlja.

10:00 - 17:00 KORZO Štand na Korzu (ispred Hrvatske pošte), Korzo 24, Rijeka G G - Gradani različite dobi

Prodajno-promotivni štand u humanitarne svrhe

Rijeka psihologije ima i humanitarni karakter: prodajom promotivnih predmeta prikupljat će se sredstva za opremanje kabineta za stručnu praksu učenika s teškoćama u razvoju Ekonomske škole Mije Mirkovića Rijeka. Promotivne predmete sa zanimljivostima iz psihologije možete kupiti na štandu, a u ovu se akciju možete uključiti i uplatom sredstava na žiro-račun Filozofskoga fakulteta, koji se vodi pri Zagrebačkoj banci (IBAN HR9123600001101536455, poziv na broj: 70505505759-06, svrha uplate: Humanitarna akcija).


14:00 - 15:30 DD-IBM Dječji dom "Ivana Brlić Mažuranić" Lovran, Podružnica Rijeka, Josipa Završnika 3, Rijeka Roditelji djece predškolske dobi PG PG - Posebna grupa

Nevena Jelić-Jelača, Katica Dejanović: Ispadi bijesa kod predškolske djece (radionica)

Dječji dom „I. B. Mažuranić“ pruža usluge unaprjeđivanja roditeljskih vještina za roditelje korisnika smještaja i boravka. Grupni rad s roditeljima provodi se u obliku edukativno-iskustvenih radionica, a svaki susret osmišljen je kao kratko predavanje o određenoj temi te razgovor i razmjena iskustva. Roditelji naših korisnika predškolske dobi često imaju poteškoća u nošenju s dječjim ispadima bijesa, koji se događaju djeci u dobi od dvije do tri ili četiri godine. Takve situacije kod roditelja često izazivaju osjećaj bespomoćnosti i ne znaju kako postupiti. Na našoj radionici roditelji će moći saznati kako misliti unaprijed i spriječiti ispad bijesa prije nego što se dogodi, a ako do njega dođe, što učiniti i što izbjegavati kako ne bismo pogoršali situaciju.

15:30 - 17:00 PORTIĆ Strukovna udruga za promicanje dobrobiti djece "Portić", Trg Svete Barbare 5, Rijeka OŠ - Osnovnoškolci

Tamara Milovanović, Iva Lafta, Ivana Bruketa: Mislimo srcem (radionica)

Radionice su osmišljene s ciljem poticanja zdravog psihosocijalnog razvoja djeteta. Za djecu je od neizmjerne važnosti pružiti im pomoć u razumijevanju i učenju važnih spoznaja o emocijama. Kroz različite kreativne tehnike poput pričanja terapijskih priča, asocijativnih karata, crteža, psihodrame, tehnika relaksacije i brojnih drugih djecu upoznajemo sa svijetom emocija. Takav pristup potiče upoznavanja nas samih i uspostavljanje i održavanje uspješnih odnosa s okolinom. U grupi vršnjaka realiziraju se brojne potrebe djece koje se možda u svakodnevnom životu i bez stručnog vodstva ne bi na primjeren način ostvarile.

Obavezna najava na: 091/790-4591

16:00 - 20:00 ZTC Zapadni trgovački centar Rijeka, Zvonimirova ulica 3, Rijeka G G - Gradani različite dobi

Prodajno-promotivni štand u humanitarne svrhe

Rijeka psihologije ima i humanitarni karakter: prodajom promotivnih predmeta prikupljat će se sredstva za opremanje kabineta za stručnu praksu učenika s teškoćama u razvoju Ekonomske škole Mije Mirkovića Rijeka. Promotivne predmete sa zanimljivostima iz psihologije možete kupiti na štandu, a u ovu se akciju možete uključiti i uplatom sredstava na žiro-račun Filozofskoga fakulteta, koji se vodi pri Zagrebačkoj banci (IBAN HR9123600001101536455, poziv na broj: 70505505759-06, svrha uplate: Humanitarna akcija).


17:00 - 18:30 FFRI Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišna avenija 4 (Kampus na Trsatu), Rijeka dvorana 303 G G - Gradani različite dobi

Jasmina Kardoš, Urša Ivanovič, Meta Štravs, Špela Drnovšek, Irma Golob: Terapija uz pomoć životinja: životinje u službi mentalnog i tjelesnog zdravlja (interaktivno predavanje)

Ljudi se već stotinama godina emocionalno povezuju sa životinjama. Danas je odnos između čovjeka i kućnog ljubimca proširen na terapijski odnos osobe sa tjelesnim, socijalnim, emocionalnim ili kognitivnim disfunkcijama i životinje u ulozi terapeuta. Istraživanja su pokazala da terapija uz pomoć životinja smanjuje osjećaj usamljenosti, doprinosi samopoštovanju, poboljšava komunikacijske vještine, pamćenje, motoriku i dr. Na radionici će biti prezentirano što se podrazumijeva pod aktivnostima i terapijom uz pomoć životinja, gdje i kako se provodi, s kojim korisnicima te koji su pozitivni učinci. Sudionici će imati priliku upoznati radne parove (vodiče i njihove životinje – psi, mačka, kunić, bradata agama, mini praščić...) te iskustveno doživjeti neke od aktivnosti koje se provode s korisnicima.

17:00 - 18:30 DHB Dom hrvatskih branitelja na Viškovu, Vozišće 19D, Viškovo Odgajatelji, roditelji, sportski djelatnici PG PG - Posebna grupa

Sonja Pribela-Hodap, Anđelko Botica: Sportska natjecanja djece predškolske dobi (okrugli stol)

Na inicijativu HOO-a svake se godine organizira sportsko natjecanje pod nazivom „Olimpijski festival dječjih vrtića“. U sklopu Okruglog stola progovorit ćemo o poželjnim i nepoželjnim učincima natjecanja djece vrtićke dobi: Kada sportsko natjecanje može pogodovati razvoju i zdravlju djeteta, a kada mu može štetiti? O čemu treba voditi računa kod uključivanja djeteta u sport/sportsko natjecanje? Koja je uloga odraslih u pripremi djeteta? Koja je uloga primjernog izbora poticaja, adekvatnog postupka selekcije te same organizacije aktivnosti s djecom? Kako možemo probleme i opasnosti sporta i natjecanja u predškolskoj dobi minimizirati, a prednosti maksimirati? Na Okruglom stolu sudjelovat će odgojitelji, roditelji, treneri, predstavnici organizatora, psiholozi...

17:00 - 18:30 UOO Udruga OKOLOnaOKOLO, Studentska 4, Rijeka G G - Gradani različite dobi

Dubravka Veršić: Psihoterapija plesom i pokretom u radu s djecom i mladima (radionica)

Psihoterapija plesom i pokretom pripada humanistički orijentiranim psihoterapeutskim pravcima i jedna je od 4 kreativne terapije uz glazbenu, likovnu i dramsku. Nekad je ples bio dio ceremonija, rituala, slavlja i zabave. Razne kulture koristile su se plesom u svojim ritualima s ciljem postizanja sklada fizičkog, mentalnog i emocionalnog zdravlja. Plesni terapeuti danas nastavljaju tim putem mudrosti. „Psihoterapija pokretom i plesom“ koristi se pokretom i plesom kao „pozivom“ klijentu za ulazak u kreativan proces rada na sebi s ciljem poboljšanja emocionalne, kognitivne, tjelesne i socijalne integracije. Kreativan pokret omogućuje kontakt s emocijama i temama koje klijent nije u mogućnosti verbalizirati. Na radionici će sudionici imati priliku istraživati mogućnost primjene plesa i pokreta u radu s djecom.

Obavezna najava na: udruga@okolonaokolo.hr

17:00 - 18:30 TIĆ Dječji dom "Tić", Beli Kamik 11, Rijeka Razvedeni roditelji PG PG - Posebna grupa

Tamara Žakula Desnica, Ljiljana Bubnić: Škola za razvedene roditelje - program psihološke podrške razvedenim roditeljima (radionica)

Polazeći od ideje da svi roditelji trebaju potporu roditeljstvu te da većini roditelja u razdobljima kriza nedostaju znanje i vještine za postizanje „dobrog roditeljstva“, „Tić“ od 2007.g. organizira „Školu za razvedene roditelje“. Cilj programa je olakšati prilagodbu djece i roditelja na nove životne okolnosti, pomoći u smanjivanju opterećenja uvjetovanih rastavom uz jačanje roditeljske kompetencije u odgoju, a time i osjećaja zadovoljstva roditeljskom ulogom. Program uključuje mogućnost razmijene iskustava u grupi te pružanje teorijskih znanja i informacija o različitim, djeci relevantnim, aspektima razvoda braka. Sudjelovanje je za sve polaznike besplatno, a svima je ponuđena mogućnost individualnog psihološkog savjetovanja u „Tiću“.

Obavezna najava na: 051/215-670

17:00 - 19:00 SAVSM Savjetovalište Smokvina, Korzo 32, Rijeka Osnovnoškolci, srednjoškolci G G - Gradani različite dobi

Bojana Smokvina Jokić: Koju školu upisati? Koji faks odabrati? Profesionalno usmjeravanje je važno. (interaktivno predavanje)

Izbor zanimanja je proces koji se ostvaruje nizom odluka što ih donosi pojedinac tijekom svog školovanja. Pri odlučivanju koju će srednju školu/fakultet odabrati, djecu vode želje, zanimljivost posla/fakulteta, mogućnost zapošljavanja, zarada. Izbor škole ili fakulteta koji će mlade pripremiti za željeno zanimanje težak je u tim mladim godinama jer još uvijek nisu sigurni što žele postati. Sebe i svoje snage još ne poznaju dovoljno, ne znaju što točno stoji iza kojeg zanimanja, a odluke se ipak trebaju donijeti. U tom važnom procesu, odabiru škole/fakulteta, može pomoći i psiholog. Razgovorom i primjenom upitnika vezanih za profesionalno usmjeravanje psiholog pomaže da krajnja odluka bude dobar balans između: djetetovih želja i interesa, sposobnosti i radnih navika te ličnosti.

Obavezna najava na: 091/553-4580

17:30 - 19:00 DV-S Dječji vrtić "Srdoči", Srdoči 55, Rijeka G G - Gradani različite dobi

Lahorka Jurčić: Psihologija bajki - Bajke i pozitivna životna promjena (radionica)

Priče imaju važnu ulogu u našim životima. Slušajući i pripovijedajući o onome što nam se dogodilo, integriramo iskustvo i obiteljsku povijest, oblikujući vlastitu neponovljivu osobnost. Prenoseći se usmenim pripovijedanjem s jedne generacije na drugu, bajke su se u različitim povijesnim periodima sakupljale i zapisivale, pa tako prekoračile granice vremena i prostora. Psihologija pristupa bajkama kao alegorijama i dramatičnim prikazima složenih psiholoških procesa. Kao i mitovi, bajke nose vrijedna znanja o ljudskoj prirodi ispričana na simboličan način. One mogu biti pokretač za osobne uvide i spoznavanje sebe. Ova je radionica namijenjena svima koji su bili ili jesu fascinirani bajkama, a žele provjeriti mogu li bajke pomoći u boljem razumijevanju sebe te u osobnom rastu i razvoju.

Obavezna najava na: lahorka.jurcic@gmail.com

18:00 - 19:15 VGR Vijećnica Grada Rijeke, Korzo 16, Rijeka G G - Gradani različite dobi

Tijana Debelić, Aleksandar Ljubotina: Stres naš (ne)prijatelj (tribina)

Većina ljudi složit će se s tvrdnjom da nam stres ne donosi ništa dobroga i da je najbolje živjeti bez stresa. Istraživanja ukazuju da to ne mora uvijek biti tako. Osobe koje stresnu situaciju doživljavaju kao izazov aktivnije se suočavaju sa stresom, otpornije su na bolesti i imaju kvalitetniji život od osoba koje u stresnoj situaciji vide samo negativne aspekte. Ako se koristimo bojama za stres, možemo razlikovati crni stres s percepcijom gubitka, crveni s percepcijom opterećenja, ružičasti stres s percepcijom ushita, bijeli stres s percepcijom dosade i zeleni stres s percepcijom zadovoljstva. Postoje i „mješavine boja“ na stresnoj paleti. Svrha tribine je upoznavanje slušatelja s osnovnim konceptima stresa te načinima uspješnog suočavanja s različitim stresnim situacijama.

19:00 - 20:00 FFRI Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišna avenija 4 (Kampus na Trsatu), Rijeka dvorana 406 Sportaši i treneri PG PG - Posebna grupa

Petar Nikolić: Nastup u `zoni` (predavanje)

„Nisam ni o čemu razmišljao. Jednostavno mi je sve išlo. Super sam se osjećao i mogao sam napraviti što god sam htio.“ Da bi sportaši na treningu i natjecanju nastupili što bliže svojem maksimumu, nužno je postići optimalnu razinu intenziteta emocija. Nastup u „zoni“ karakterizira specifičan način razmišljanja, ponašanja i posljedično, specifične emocije. Predavanje će pokušati osvijestiti karakteristike idealne, „zlatne zone“, kao i tipične ometajuće faktore koji su uzrok izlaska iz te zone. Koristit će sportašima koji primjećuju da je njihov nastup često ispod njihove optimalne razine, kao i njihovim trenerima.

09:00 - 10:30 HZZ HZZ RU Rijeka, Odsjek za profesionalno usmjeravanje i obrazovanje, Bulevar oslobođenja 14, Rijeka soba 29 Nezaposlene osobe, pripadnici romske nacionalne manjine u evidenciji HZZ RU Rijeka PG PG - Posebna grupa

Natalija Marković, Boris Pilepić, Tomislav Rikel: Priprema za zapošljavanje (radionica)

Radionica je osmišljena s ciljem informiranja o mogućnostima obrazovanja i motiviranja nezaposlenih osoba romske nacionalne manjine za uključivanje u obrazovni proces, prije svega završetak osnovne škole (opismenjavanje), a potom i na stjecanje kvalifikacije odnosno polukvalifikacije. Korisnici će osvijestiti važnost obrazovanja i učenja u povećanju razine zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada, bit će upoznati s osnovnim načinima traženja posla i predstavljanja poslodavcu s naglaskom na aktivni stav i preuzimanje odgovornosti. Korisnicima će se pružiti podrška u suočavanju s predrasudama, stereotipima i diskriminacijom te će se raspraviti o mogućim načinima njihova prevladavanja.
10:00 - 17:00 KORZO Štand na Korzu (ispred Hrvatske pošte), Korzo 24, Rijeka G G - Gradani različite dobi

Prodajno-promotivni štand u humanitarne svrhe

Rijeka psihologije ima i humanitarni karakter: prodajom promotivnih predmeta prikupljat će se sredstva za opremanje kabineta za stručnu praksu učenika s teškoćama u razvoju Ekonomske škole Mije Mirkovića Rijeka. Promotivne predmete sa zanimljivostima iz psihologije možete kupiti na štandu, a u ovu se akciju možete uključiti i uplatom sredstava na žiro-račun Filozofskoga fakulteta, koji se vodi pri Zagrebačkoj banci (IBAN HR9123600001101536455, poziv na broj: 70505505759-06, svrha uplate: Humanitarna akcija).

 

12:00 - 17:00 DV-VN Dječji vrtić "Vladimir Nazor", Skalini Istarskog tabora 1, Kastav G G - Gradani različite dobi

Maja Škrinjar, Nina Radović, Marina Marghetti, Hani Mohorovičić: Plivajmo zajedno (dan otvorenih vrata)

Predškolski se psiholog najviše bavi prevencijom. Prati prilagodbu djece na vrtić (zajedno s odgajateljima), posebice djece s utvrđenim posebnim potrebama, utvrđuje opći razvojni status sve djece, procjenjuje psihofizičku spremnost za školu, identificira djecu s teškoćama u razvoju i darovitu djecu. Također, psiholog se u vrtiću bavi i izradom pedagoških dokumenata, metoda valorizacije rada dječjeg vrtića, protokola, anketa, upitnika, radnih materijala i tekstova s psihološkom tematikom te izradom projekata i istraživanja. Usko surađuje s odgajateljima i roditeljima. U Dječjem se vrtiću Vladimir Nazor posebnu pažnju posvećuje djeci s razvojnim teškoćama. Vrtić ima zaposlena dva pomoćnika za rad s djecom s razvojnim teškoćama. U procesu opremanja su senzorni centri i snoezelen soba.

12:00 - 15:00 FFRI Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišna avenija 4 (Kampus na Trsatu), Rijeka dvorana 354 Srednjoškolci, studenti G G - Gradani različite dobi

Rosanda Pahljina-Reinić, Jasminka Juretić, Irena Miletić, Zoran Sušanj: Dan otvorenih vrata Odsjeka za psihologiju Filozofskoga fakulteta u Rijeci

U okviru aktivnosti „Dan otvorenih vrata Odsjeka za psihologiju“ posjetiteljima različite životne dobi (srednjoškolcima, studentima, građanima) članovi Odsjeka za psihologiju predstavit će svoje aktivnosti. Slijedom toga, budućim će studentima biti predstavljeni preddiplomski i diplomski studij psihologije na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Trenutnim će studentima i zainteresiranim građanima biti predstavljene korisne informacije o poslijediplomskim studijima psihologije (Specijalističkom studiju 'Psihološko savjetovanje' i Doktorskom studiju iz psihologije) koje organizira Odsjek za psihologiju. Isto tako, zainteresirani građani mogu dobiti informacije o aktivnostima/projektima Centra za primijenjenu psihologiju u okviru Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

13:00 - 14:00 ICPK Informativni centar za prevenciju kriminaliteta, Dolac 7b, Rijeka SŠ - Srednjoškolci

Ingrid Mavrić, Tamara Žakula Desnica, Lina Debelić: Nasilje u mladenačkim vezama (radionica)

Većina istraživanja pokazuje da je čak 2/3 mladih u vezama izloženo nekom obliku nasilja. Najčešća nasilna ponašanja kojima se kontrolira partner/ica su posesivnost, izrazita ljubomora, optuživanje i emocionalne ucjene, a rjeđa su seksualno nasilje i fizički napadi. Cilj radionice je pridonijeti smanjenju učestalosti nasilja podizanjem svijesti i znanja mladih o različitim oblicima nasilja, njihovom prepoznavanju i učinkovitim načinima njegova sprječavanja. Obzirom na veliku tamnu brojku ovakvih oblika nasilja, edukacija je ključna i za povećanje spremnosti na traženje pomoći i ne toleriranje nasilja.

14:00 - 15:00 DCZR Dnevni centar za rehabilitaciju "Slava Raškaj", Mire Radune Ban 14, Rijeka G G - Gradani različite dobi

Marija Grundler, Claudia Cvečić Štimac, Vali Ferković Krapić: Dan otvorenih vrata Dnevnog centra za rehabilitaciju `Slava Raškaj`

Dnevni centar za rehabilitaciju „Slava Raškaj“ primarno se bavi rehabilitacijom djece oštećena sluha i govora, rehabilitacijom djece oštećena vida i sluha (u kombinaciji), savjetovanjem roditelja, ali i pomoći pri integraciji korisnika Centra u redovne ustanove (vrtiće, škole). Na Danima otvorenih vrata bit će moguće upoznati se s radom Centra i uslugama koje pružamo na razini Primorsko-goranske i Istarske županije. Roditelji potencijalnih korisnika moći će dobiti informacije o prijemu novih korisnika te će biti moguće dobiti širu sliku izazova u radu djelatnika DCZR „Slave Raškaj“.

15:00 - 16:00 VML Vijećnica grada Malog Lošinja, Riva lošinjskih kapetana 7, Mali Lošinj Vijećnici grada, djelatnici, pročelnici i gradonačelnica grada Malog Lošinja PG PG - Posebna grupa

Tanja Perić: Razumijeti stres, pobijediti stres (okrugli stol)

Stres je negativno emocionalno iskustvo praćeno predvidivim fiziološkim, biokemijskim i ponašajnim promjenama. Kako bismo se nosili sa stresom u svakodnevnom životu koristimo različite strategije suočavanja. Suočavanje se definira kao bihevioralni i kognitivni napor za savladavanje zahtjeva i prijetnji u određenoj situaciji, bilo da su oni nametnuti od same osobe, bilo od njezine okoline. Ono se može odvijati na tri načina, tj. osoba može pokušati promijeniti situaciju, značenje vlastitog iskustva u toj situaciji ili se suočiti sa stresom nakon što se on već dogodio. Cilj predavanja je približiti građanstvu pojam stresa te ga upoznati s efikasnim stategijama suočavanja. Definirat će se stres, opisati njegov utjecaj na fizičko i mentalno zdravlje te prikazati neke tehnike relaksacije.

16:00 - 20:00 ZTC Zapadni trgovački centar Rijeka, Zvonimirova ulica 3, Rijeka G G - Gradani različite dobi

Prodajno-promotivni štand u humanitarne svrhe

Rijeka psihologije ima i humanitarni karakter: prodajom promotivnih predmeta prikupljat će se sredstva za opremanje kabineta za stručnu praksu učenika s teškoćama u razvoju Ekonomske škole Mije Mirkovića Rijeka. Promotivne predmete sa zanimljivostima iz psihologije možete kupiti na štandu, a u ovu se akciju možete uključiti i uplatom sredstava na žiro-račun Filozofskoga fakulteta, koji se vodi pri Zagrebačkoj banci (IBAN HR9123600001101536455, poziv na broj: 70505505759-06, svrha uplate: Humanitarna akcija).


16:45 - 17:30 TŠSB Tehnička škola za strojarstvo i brodogradnju, Vukovarska ulica 58, Rijeka učionica 206 SŠ - Srednjoškolci

Senka Tomljanović Manestar, Snježana Kučić-Mirković, Dijana Malinić: Vrijednosti i izazovi za održivi razvoj - ekološki odgovorno ponašanje: „Treba li mi novi mobitel?“ (radionica)

Radionica „Treba li mi novi mobitel?“ dio je projekta Obrazovanje za održivi razvoj, koji se provodi u dvjema strukovnim školama u Rijeci. Održivi je razvoj onaj razvoj koji omogućuje zadovoljavanje potreba u sadašnjosti bez ugrožavanja mogućnosti budućih generacija da i one zadovoljavaju svoje potrebe. Obrazovanje za održivi razvoj obrazovanje je za život, odnosno za svakodnevno ponašanje i djelovanje. S obzirom na to da psihologija kao znanost proučava čovjekovo ponašanje, radionicom „Treba li mi novi mobitel?“ želimo učenicima skrenuti pozornost na ekološki odgovorno ponašanje koje uključuje donošenje odluke o kupnji različitih proizvoda, ali i racionalnu potrošnju energije i vode, odvajanje i recikliranje otpada te očuvanje prirodnih resursa i ekološkog sustava.

Obavezna najava na: 091/539-1213

17:00 - 18:30 DV-G-C Dječji vrtić "Girice", Šetalište 20. travnja 54, Cres i PG - Roditelji G G - Gradani različite dobi

Morena Damijanjević: Emocije mog djeteta (predavanje)

Adekvatno poticanje i uvažavanje emocionalnog razvoja djeteta važno je kako bi dijete kao odrasla osoba bilo sposobno stvoriti kvalitetan odnos sa sobom i s drugima. Često odrasli znaju djetetovo ponašanje okarakterizirati kao zločesto, pridaju djetetu tu osobinu kao dio njegove osobnosti ili neodgoja, ne znajući da je takvo ponašanje samo faza u emocionalnom razvoju. O roditeljevu ponašanju i nošenju s djetetovim teškim emocijama znatno ovisi kakve će načine suočavanja i prorade teških emocionalnih stanja dijete usvojiti. Na predavanju će se govoriti o razvoju emocija u predškolskoj dobi, o prihvatljivim načinima reagiranja na emocije djeteta te o važnosti empatiranja s djetetovim emocijama i stanjima.

Obavezna najava na: 091/565-2200

17:00 - 19:00 CZOO Centar za odgoj i obrazovanje, Senjskih uskoka 2, Rijeka zbornica Roditelji PG PG - Posebna grupa

Barbara Vlaše Roman: Zašto je ljubav važna - privrženost, povezujuće roditeljstvo i igra (interaktivno predavanje)

Ljubav je važna za razvoj dječjeg mozga tijekom ranog perioda, posebice za razvoj socijalnog i emocionalnog sustava. Istraživanja iz područja razvojne psihologije i neuropsihologije govore u prilog tome da emocionalna iskustva tijekom dojenačkog perioda i ranog djetinjstva utječu na način kako će se osoba razvijati. Najranija iskustva nisu samo pohranjena u vidu sjećanja već su pretvorena u precizne fiziološke obrasce odgovora u mozgu koji potom stvaraju neurološka pravila na koji način se nosimo s našim osjećajima i osjećajima drugih osoba. Iskustveno predavanje namijenjeno je roditeljima djece mlađe školske dobi. Roditelje će se upoznati sa znanstvenim spoznajama iz područja razvojne psihologije, s naglaskom na razvoj sigurne privrženosti, povezujuće roditeljstvo i igru.

Obavezna najava na: barbara.vlase-roman@skole.hr

17:00 - 18:00 FFRI Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišna avenija 4 (Kampus na Trsatu), Rijeka dvorana 206 Psiholozi i studenti psihologije PG PG - Posebna grupa

Ivanka Živčić-Bećirević: Što je EuroPsy diploma i kako do nje? (tribina)

EuroPsy diploma (Registered European Psychologist) europska je kvalifikacija za psihologe koju je ustanovilo Europsko udruženje psihologa (EFPA), a primjenjuje se od 2010. godine. Predstavlja dodatak nacionalnim standardima i pomaže u određivanju standarda rada psihologa za rad u određenom području. Na tribini namijenjenoj psiholozima i studentima psihologije bit će predstavljena ideja EuroPsy diplome, kriteriji i postupci za njezinu dodjelu te aktivnosti koje su do sada provedene u Hrvatskoj kao priprema za odobravanje EuroPsy diplome.

17:00 - 19:00 GK-NČ Gradska knjižnica Rijeka – Narodna čitaonica, Korzo 24, Rijeka Majke i kćeri u odrasloj dobi PG PG - Posebna grupa

Neva Ljuština, Sanja Smojver-Ažić, Katarina Banov, Silvija Šikić: Jesam li ispunila sv(oj)a očekivanja? Dinamika odnosa majki i kćeri različitih generacija (radionica)

Odnos majke i kćeri jedan je od najvažnijih životnih odnosa koji se kroz život mijenja, poprimajući nove oblike i funkcije. Svojstvene napetosti i konflikti u ovom odnosu mogu proizlaziti iz različitog životnog iskustva, generacijskih normi i obiteljskih uloga dviju žena. Tijekom radionice namijenjene ženama u ulozi majki ili kćeri različitih dobi, a pomoću nekoliko interaktivnih aktivnosti i diskusija usporedit ćemo obje perspektive u odnosu, kako bismo postigle bolje međusobno razumijevanje. Dobrodošli su parovi majki i kćeri, ali i građanke koje žele samostalno istraživati ovaj odnos. Za polazište tijekom diskusija koristit ćemo se primjerima iz književnosti ili kinematografije kako bi se mogle zajedno usmjeriti i na konfliktne obiteljske odnose, bez izlaganja privatnosti sudionica.

Obavezna najava na: neva.ljustina@gmail.com

17:00 - 19:00 SAVSM Savjetovalište Smokvina, Korzo 32, Rijeka G G - Gradani različite dobi

Bojana Smokvina Jokić, Mladenka Tkalčić, Maja Lisko: Alzheimerova bolest - psihosocijalni problem pojedinca, obitelji i zajednice (predavanje)

Alzheimerova bolest najčešći je uzrok demencije. Radi se o kroničnoj neurodegenerativnoj bolesti koja počinje polako, a s vremenom se pogoršava. Najčešći rani znakovi su teškoće u dosjećanju nedavnih događaja. Mogu se javiti problemi u govoru, dezorijentiranost, promjene u raspoloženju i osobnosti te problemi u ponašanju. Uzrok još uvijek nije poznat, pa je liječenje za sada ograničeno na smanjenje simptoma i usporavanje tijeka. Najveći dio brige prelazi na članove obitelji, što može dovesti do emocionalnog i fizičkog iscrpljenja. Na predavanju će se govoriti o pojavnosti AB, neuropsihologijskoj procjeni, načinima pomoći oboljelima da što duže sačuvaju svoje kognitivne sposobnosti i budu uključeni u svakodnevicu. Pružit će se i konkretne informacije o radu s osobama oboljelim od demencije.

18:00 - 19:30 FFRI Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišna avenija 4 (Kampus na Trsatu), Rijeka dvorana 406 G G - Gradani različite dobi

Jasmina Kardoš, Ana-Marija Lušičić: Je li vrijeme iluzija? (radionica)

Vrijeme možemo sagledati iz više perspektiva. Fizički se vrijeme utvrđuje u odnosu na neke prirodne mjene, psihološki u odnosu na neka emocionalna stanja, a socijalno u odnosu na neke događaje. Osobni doživljaj objektivnog protoka vremena možemo promatrati kao sredstvo pomoću kojeg mjerimo prostor između naših misli, želja i njihovih realizacija.  Na radionici će se razgovarati o objektivnom i subjektivnom doživljaju vremena te kako svjesnost sadašnjeg trenutka doprinosi mentalnom zdravlju. Sudionici će putem različitih vježbi i primjera moći sagledati utjecaj osobnog doživljaja vremena na donošenje ili odlaganje svakodnevnih odluka.

Obavezna najava na: kardos.ja@gmail.com

18:00 - 19:30 GC Prostor Grada Crikvenice, Kralja Tomislava 85, Crikvenica Članovi Poglavarstva Grada Crikvenice PG PG - Posebna grupa

Andrea Bačić-Pavat, Tanja Tuhtan-Maras: Ja i ti, zajedno (radionica)

U današnje vrijeme timski je rad najrašireniji oblik izvođenja složenih zadataka jer integrira znanje i iskustva svih svojih članova. Dobre komunikacijske vještine među članovima tima doprinose ugodnijoj radnoj okolini i većoj uspješnosti u rješavanju zajedničkih problema. Često smo svjedoci  nerazumijevanja, ponekad i konflikata, među radnim kolegama. Svaki takav konflikt ima značajne posljedice na funkcioniranje cijelog tima i dalekosežne posljedice za poslovanje. Takve se situacije ne mogu razriješiti prisilom, već samo primjenom učinkovitih komunikacijskih vještina. Na radionici će sudionici uvježbavati aktivno slušanje, sažimanje, postavljanje pitanja, davanje povratnih informacija, asertivno ponašanje u komunikaciji.

18:00 - 19:30 HM Hangar Matulji, 43. istarske divizije 10, Matulji Članovi grupe za prevenciju debljine PG PG - Posebna grupa

Nataša Jelenić Herega, Tamara Sremec: Okusi mindfulness (radionica)

Donedavno relativno nepoznat u Hrvatskoj, mindfulness (usredotočena svjesnost) danas zaokuplja sve više pažnje, ne samo u borbi protiv stresa već i svih onih koji žele živjeti kvalitetnije i ispunjenije. Mindfulness je namjerno usmjeravanje pozornosti na ono što se zbiva u nama i oko nas sada i ovdje. Suprotnost je ustaljenim obrascima kojima često pribjegavamo u užurbanoj svakodnevici, a upravo iz tih automatizama proizlaze mnoge nezdrave navike. Ova radionica posvećena je članovima grupe za prevenciju debljine. Kratka teoretska izlaganja kombinirat će se s vježbama usredotočene svjesnosti i svjesnosti jedenja, koje mogu doprinijeti kako umjerenijoj i zdravijoj prehrani tako i zdravlju općenito.

18:30 - 20:00 DUSUŠ Dom učenika Sušak, Drage Gervaisa 34, Rijeka i studenti SŠ - Srednjoškolci

Ante Papić, Elizabeta Galić-Papić: Tko sam ja? Tko si Ti? Što smo mi? (radionica)

Zašto je važno odgovoriti na pitanje „Tko sam ja?“, odnosno „Tko si ti?“, a što to znači biti dio socijalnog konteksta Mi? Poznavati sebe preduvjet je boljeg samorazumijevanja, razumijevanja drugih te mogućnosti da mijenjaš vlastito ponašanje, uspješnije prepoznaš i riješiš poteškoće koje se pojavljuju, lakše donosiš odluke, unapređuješ komunikaciju u svim oblicima socijalne interakcije. Stoga je svaki pokušaj definiranja sebe ključan korak promjene koju želiš i spreman si ostvariti. Naravno, za sebe, uz druge i s drugima. Dakle, ako si spreman, na trenutak, krenuti u malu avanturu potrage za svojim Ja, ovaj je susret mjesto pravog početka.

19:00 - 20:30 VOM Vijećnica Općine Matulji, Trg maršala Tita 11, Matulji G G - Gradani različite dobi

Tamara Sremec, Nataša Jelenić Herega: Kako pronaći zadovoljstvo i mir u današnjim životnim okolnostima? - Odgovori koje nudi psihologija (interaktivno predavanje)

U današnjem svakodnevnom životu, koji obilježava visoka razina stresa zbog neriješenih egzistencijalnih pitanja, pritisaka u poslovnom i privatnom životu i ubrzanog ritma života, sve veći broj ljudi ima problema sa psihičkim zdravljem. Pokazuje se kako i Hrvatska prati svjetski trend povećanja broja ljudi koji pate od nekog oblika poremećaja mentalnog zdravlja. Na radionici možete saznati koje savjete i preporuke za očuvanje psihičkog zdravlja nudi psihologija. Teme su: Kako smanjiti negativnih utjecaj stresa i životnih problema na psihičko zdravlje? Može li nam stres biti prijatelj? Što nam pomaže da budemo snažniji i bolje se nosimo sa životnim problemima? Koje dobre stvari bismo trebali njegovati u svom životu kako bi povećali osjećaj osobnog zadovoljstva, mira i sreće?

09:00 - 14:00 ICPK Informativni centar za prevenciju kriminaliteta, Dolac 7b, Rijeka Zaposlenici Policijske uprave Primorsko-goranske PG PG - Posebna grupa

Tamara Komadina: Dan otvorenih vrata - Razgovor i informiranje zaposlenika

Uz uobičajene životne stresore kojima je izložena većina ljudi, policijski službenici izloženi su specifičnim stresorima vezanim uz prirodu njihovog posla. Takva kontinuirana izloženost, unatoč njihovoj profesionalnoj osposobljenosti i vještinama, može dovesti do iscrpljivanja i neuspjeha u suočavanju. Stoga je važno kontinuirano raditi na jačanju vlastite psihološke otpornosti. Što obuhvaća psihosocijalna pomoć u sustavu MUP-a, kako i kada kod psihologa te druge relevantne informacije, zainteresirani će moći dobiti u neformalnom razgovoru sa psihologinjom na danu otvorenih vrata.

10:00 - 17:00 KORZO Štand na Korzu (ispred Hrvatske pošte), Korzo 24, Rijeka G G - Gradani različite dobi

Prodajno-promotivni štand u humanitarne svrhe

Rijeka psihologije ima i humanitarni karakter: prodajom promotivnih predmeta prikupljat će se sredstva za opremanje kabineta za stručnu praksu učenika s teškoćama u razvoju Ekonomske škole Mije Mirkovića Rijeka. Promotivne predmete sa zanimljivostima iz psihologije možete kupiti na štandu, a u ovu se akciju možete uključiti i uplatom sredstava na žiro-račun Filozofskoga fakulteta, koji se vodi pri Zagrebačkoj banci (IBAN HR9123600001101536455, poziv na broj: 70505505759-06, svrha uplate: Humanitarna akcija).


13:15 - 14:45 SŠ-AB Srednja škola Antuna Barca, Zidarska 4, Crikvenica SŠ - Srednjoškolci

Katja Borovac, Andrea Bačić-Pavat: Što znači voljeti? (radionica)

Nasilje u vezama mladih problem je koji je u našoj zemlji postao vrlo aktualan. Mladi najčešće izvještavaju o tome da su u svojim vezama izloženi vrijeđanju, ljubomornim ispadima, posesivnosti, čestom provjeravanju i kontroliranju te tjelesnom nasilju. Neki od mogućih razloga zbog kojih mladi ostaju u nasilnoj vezi jesu zaljubljenost u partnera i vjerovanje da se može pomoći partneru da promijeni svoje ponašanje, nisko samopoštovanje, okrivljavanje sebe te nedovoljna socijalna podrška. Kroz radionicu „Što znači voljeti?“ planiramo podučiti mlade kako prepoznati nasilje u romantičnim vezama, ohrabriti ih na izlazak iz nasilne veze i na traženje pomoći te ih informirati kako pomoći prijatelju/ici koja doživljava nasilje.

Obavezna najava na: 098/181-7615

14:00 - 14:45 SŠ-IO Strojarska škola za industrijska i obrtnička zanimanja Rijeka, Jože Vlahovića 10, Rijeka učionica 11 SŠ - Srednjoškolci

Senka Tomljanović Manestar, Snježana Kučić-Mirković: Psihologija svakodnevice - odgovorno ponašanje: „Treba li mi novi mobitel?“ (radionica)

Radionica „Treba li mi novi mobitel?“ dio je projekta Obrazovanje za održivi razvoj, koji se provodi u dvjema strukovnim školama u Rijeci. Održivi je razvoj onaj razvoj koji omogućuje zadovoljavanje potreba u sadašnjosti bez ugrožavanja mogućnosti budućih generacija da i one zadovoljavaju svoje potrebe. Obrazovanje za održivi razvoj obrazovanje je za život, za svakodnevno ponašanje i djelovanje. S obzirom na to da psihologija kao znanost proučava čovjekovo ponašanje, u ovoj ćemo radionici analizirati i raspravljati o našem ponašanju u odnosu na zaštitu okoliša i spoznati trebamo li i kako možemo mijenjati svoje ponašanje prema okolišu, primjerice tijekom procesa donošenja odluke o kupnji nekog proizvoda.

Obavezna najava na: 051/343-333, 051/343-145

16:00 - 20:00 ZTC Zapadni trgovački centar Rijeka, Zvonimirova ulica 3, Rijeka G G - Gradani različite dobi

Prodajno-promotivni štand u humanitarne svrhe

Rijeka psihologije ima i humanitarni karakter: prodajom promotivnih predmeta prikupljat će se sredstva za opremanje kabineta za stručnu praksu učenika s teškoćama u razvoju Ekonomske škole Mije Mirkovića Rijeka. Promotivne predmete sa zanimljivostima iz psihologije možete kupiti na štandu, a u ovu se akciju možete uključiti i uplatom sredstava na žiro-račun Filozofskoga fakulteta, koji se vodi pri Zagrebačkoj banci (IBAN HR9123600001101536455, poziv na broj: 70505505759-06, svrha uplate: Humanitarna akcija).


16:30 - 18:00 CZSS Centar za socijalnu skrb Rijeka, Podružnica obiteljski centar, Franje Čandeka 23B, Rijeka Predstavnici i članovi udruga za razvoj civilnog društva s područja PGŽ, predstavnici NGO i studenti PG PG - Posebna grupa

Martina Didović, Maja Šantek, Klaudia Segnan Bilović, Sandra Lipovac, Ana Morić, Ivana Čendak: Psihosocijalni aspekti zaštite maloljetne djece u lokalnoj zajednici - suradnja CZSS-a s udrugama (okrugli stol)

Psihosocijalni aspekti zaštite djece odnose se na materijalne i stambene okolnosti u obitelji, osnovne potrebe djece, odgoj i odnose roditelja i djece, međusobne odnose roditelja, kao i na specifična ponašanja i poteškoće roditelja (ovisnosti, psihička bolest) i djece (obrazovanje, socijalni odnosi, rizična ponašanja), što čini okosnicu za provođenje mjera i radnji iz nadležnosti Centra. U tom je kontekstu procijenjeno bitnim uključivanje roditelja i djece u usluge koje pruža lokalna zajednica zbog čega će se, tijekom diskusije, raspravljati o uočenim potrebama roditelja i djece iz perspektive dosadašnjeg iskustva psihologa Centra. Cilj je senzibilizirati javnost i obogatiti navedene usluge kako bi se, kroz odgovarajuće oblike pomoći, unaprijedila zaštita djece.

Obavezna najava na: 051/499-123, 051/499-159, 051/499-150, 051/499-149

17:00 - 18:00 OŠ-SE Osnovna škola "Gelsi", Vukovarska 27, Rijeka Roditelji budućih prvašića PG PG - Posebna grupa

Ester Bakotić-Šepić, Snežana Kranjec: Kako pripremiti dijete za školu (predavanje)

Spremnost za školu rezultat je procesa sazrijevanja koji je biološki uvjetovan, ali uključuje i sva iskustva i znanja koje je dijete steklo do škole te motivaciju za učenje. Ulaskom u školsku sredinu dijete po prvi put ulazi u organiziranu i strukturiranu sredinu i izlaže se procesu vrednovanja. Polazak u školu često kod roditelja izaziva osjećaj nelagode i straha hoće li dijete biti uspješno i hoće li naći prijatelje. Spremnost za školu uključuje tjelesnu spremnost, govornu spremnost, kognitivnu spremnost, emocionalnu i socijalnu spremnost. Roditelji će moći prepoznati bitne vještine za uspješan početak škole. Zajedno s učiteljicom razredne nastave prisjetit ćemo se nekih starih igara i  pomoći roditeljima da pripreme svog prvoškolca.

17:00 - 19:00 GK-S Gradska knjižnica Rijeka - Dječji odjel Stribor, Trg 128. brigade Hrvatske vojske 6, Rijeka Roditelji vrtićke i školske djece PG PG - Posebna grupa

Mauro Lacovich, Petra Kapović Vidmar: Terapeutske priče za djecu (radionica)

Povijest ljudske vrste od svog samog početka isprepletena je pričama. Pomoću priča čuvalo se znanje, prenosile su se spoznaje i poučavalo se djecu, dok danas priče uglavnom povezujemo s dječjom zabavom. Unatoč tomu njihova moć strpljivo čeka u zanemarenim dvorištima jednog zaboravljenog svijeta kako bi bila iznova otkrivena. Upravo tom moći priče nam mogu, nenametljivo i zabavno, ukazati na puteve koji vode do rješenja mnogih problema i dragocjenih uvida. Na radionici će se učiti kako primijeniti i stvoriti terapeutsku priču za pomoć u rješavanju specifičnog problema, za određeno dijete ili samo za zabavu. Radionica je namijenjena roditeljima vrtićke i školske djece.

Obavezna najava na: mauro.lacovich@gmail.com

17:00 - 18:00 DCZR Dnevni centar za rehabilitaciju "Slava Raškaj", Mire Radune Ban 14, Rijeka G G - Gradani različite dobi

Marija Grundler, Claudia Cvečić Štimac: Pokretom do sebe - kako plesna terapija poboljšava učenje djece s posebnim potrebama (predavanje)

Glazba ujedinjuje ritam s pokretom, govorom i ekspresijom. Isto tako potiče kreativnost na svim razinama. U hrvatskim školama glazbeno obrazovanje nije dovoljno prilagođeno potrebama djece sa slušnim oštećenjem. Njima nije dovoljno samo „slušati“ glazbu, njima je potrebno ponuditi uvjete da dožive glazbu kroz svoje tijelo. Od rujna 2016. godine u DCZR-u „Slava Raškaj“ dolazi plesni terapeut Rusi Yosifov, educirani plesni terapeut, koji provodi plesnu terapiju s korisnicima sa slušnim i govorno-jezičnim poteškoćama. Prikazat ćemo kako naši korisnici profitiraju i poboljšavaju učenje kroz plesnu terapiju.

17:10 - 19:00 UDIR Udruga Dira, Osječka 39a, Rijeka G G - Gradani različite dobi

Tamara Komadina: Dan otvorenih vrata Udruge Dira Rijeka

Udruga Dira Rijeka – udruga za pomoć djeci s poteškoćama u razvoju i poticanje harmoničnog razvoja djece i mladih – nudi različite terapije, radionice i edukacije. Jedna od njih je i neurofeedback-metoda u kojoj praćenjem moždane aktivnosti i davanjem povratne informacije izravno „učimo“ mozak samoregulaciji i postizanju veće funkcionalnosti. Pozitivni učinci primjene neurofeedbacka pokazuju se u tretmanu različitih (razvojnih) poremećaja (ADHD, pervazivni razvojni poremećaj), problemima sa spavanjem, glavoboljom, depresijom, anksioznosti, ali i općenitim poboljšanjem funkcioniranja – posebice poboljšanja izvedbe kod sportaša i umjetnika. Zainteresirani pojedinci moći će se upoznati s neurofeedback-metodom kao i ostalim uslugama i programima Udruge Dira Rijeka.

18:00 - 18:45 VGR Vijećnica Grada Rijeke, Korzo 16, Rijeka G G - Gradani različite dobi

Sanja Bradić: Put do izgaranja na poslu popločen je dobrim namjerama (predavanje)

Osjećate se „sagoreno“ iako ste sve napravili kako treba i sukladno očekivanjima? Zaboravili ste stres prevesti u izazov? Zanemarujete njegove štetne posljedice sve dok ih niste doživjeli na vlastitoj koži? Burnout ili sindrom izgaranja na poslu okupira znanstvenike, ali se i širi u svakodnevicu zaposlenog čovjeka. Izgaranje na poslu podrazumijeva narušen odnos pojedinca prema poslu koji uključuje rad s drugim ljudima. Istraživanja pokazuju da se izgaranje iz radne počelo prelijevati i u razne sfere naše svakodnevice poput npr. studentskog života ili u partnerske odnose. Više Vam nije stalo do klijenata s kojima poslujete, učenika kojima predajete, pacijenata kojima pomažete, sumnjate u svoje ambicije i uspjeh i to se odražava na Vaše zdravlje – na vrijeme prepoznajte neke od znakova izgaranja!

18:00 - 19:00 OŠ-S Osnovna škola Srdoči, Ante Modrušana 33, Rijeka hol škole Roditelji osnovnoškolaca PG PG - Posebna grupa

Nataša Buzarinov: Kako komunicirati s djetetom (predavanje)

Djecu često ne razumijemo, ne znamo kako s njima razgovarati, čini nam se da nikada nisu raspoloženi za razgovor i zapravo se često pitamo čuju li što im govorimo. Jedna od najčešćih prepreka roditeljstva nalazi se u komunikaciji. Djeca nestrpljivo čekaju odrasti, iako zapravo žele ostati djecom. U razdoblju odrastanja neizbježni su sukobi s roditeljima koje je moguće ublažiti pravilnim odabirom komunikacijske strategije. U predavanju će biti prikazana jedna od vještina uspješnog komuniciranja koju svaki roditelj uz manji napor može savladati. Radi se o tehnici korištenja Ja-poruka i Ti-poruka. Nakon predavanja roditelji će moći ispuniti upitnik „Kako rješavate konflikte?“ koji će im pomoći u određivanju vlastitog načina rješavanja sukoba.

18:00 - 19:00 OŠ-DG Osnovna škola "Drago Gervais", Brešca 6, Brešca Roditelji i učitelji PG PG - Posebna grupa

Mirjana Černeka Mikuličić, Mia Kovačević: Kako razviti pozitivnu sliku o sebi kod djeteta (predavanje)

Kvaliteta života ovisi o tome kakva je naša slika o sebi. Tko sam ja? Što mislim o sebi? Važno je znati prihvatiti sebe (onakvima kakvi smo), a isto tako je važno i biti spreman na mijenjanje nedostataka. Zašto je važno imati „dobru sliku o sebi“? Razloga ima mnogo. Osobe s dobrim mišljenjem o sebi lakše se suočavaju sa zahtjevima koji im se pojavljuju u  životu, otvorenije su i uspješnije u komunikaciji su otvorenije, bolje su raspoložene i manje depresivne te su učinkovitije i sklonije suradnji i pomaganju. U predavanju ćete saznati kako se razvija slika o sebi i kakvu ulogu u tom razvoju imaju roditelji i ostale važne osobe, kako razviti samopouzdanu osobu, odnosno onu koja ima dobru sliku o sebi. Što treba izbjegavati? Kako odgojiti osobu koja sa smiješkom gleda svoj odraz u ogledalu i kroči kroz život s vjerom u sebe?

18:00 - 19:30 VA Villa Antonio, Vladimira Nazora 2, Opatija Odgajatelji, stručni suradnici, roditelji i studenti PG PG - Posebna grupa

Gorana Mišćenić, Tanja Sudiskas, Tea Sobol: Važnost uloge očeva u ranom djetinjstvu (predavanje)

Roditeljstvo se nekad prvenstveno povezivalo s majčinstvom, dok je uloga oca u ranom djetinjstvu bila zanemarivana. Zahvaljujući znanstvenim otkrićima, danas puno bolje razumijemo važnost i doprinos očeva djetetovoj dobrobiti i razvoju od najranijih dana do odrasle dobi. Odnos očeva i djece važan je za djetetov razvoj, a očeva uključenost, osjetljiva podrška i poticaji u prvim godinama života, daju jedinstven doprinos djetetovom dugoročnom psihosocijalnom razvoju. Prepoznato je kako je uloga oca daleko sveobuhvatnija od „partnera u igri“, „podrške majci“ te „dobavljača hrane i financijskih sredstava“.  Na predavanju ćemo govoriti o važnosti očeve emocionalne povezanosti s djetetom, pozitivnim učincima njegove uključenosti u brigu o djetetu na djetetov kognitivni i socio-emocionalni razvoj.

18:00 - 19:30 FFRI Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišna avenija 4 (Kampus na Trsatu), Rijeka dvorana 406 Nastavnici predmetne nastave osnovnih i srednjih škola PG PG - Posebna grupa

Rosanda Pahljina-Reinić: Kako razvijati kreativnost učenika? (radionica)

Istraživanja kreativnosti u obrazovanju i obilježja razrednih okruženja koja pospješuju kreativnost, ukazuju na recipročnost između učenja i kreativnosti. Jednako kao što kreativnost zahtijeva stečena znanja i vještine za njihovu primjenu u novoj situaciji, poticanje kreativnosti tijekom poučavanja produbljuje razumijevanje predmetnih sadržaja. Eksperimentiranjem, suradnjom i rješavanjem problema učenici pronalaze vlastite jedinstvene primjere i primjene naučenih činjenica. Na ovoj radionici nastavnici će se upoznati sa strategijama koje mogu primijeniti u svakodnevnom poučavanju s ciljem kreiranja obrazovnog okruženja koje pospješuje kreativnost učenika.

Obavezna najava na: rosanda@ffri.hr

18:00 - 19:30 UZOR U.Z.O.R. Udruga za zaštitu obitelji - Rijeka, Blaža Polića 2/1, Rijeka G G - Gradani različite dobi

Duška Car Drljača, Nataša Jelenić Herega, Paula Bogović: Mindfulness u svakodnevnom životu (radionica)

Kada namjerno i bez prosudbe usmjeravamo um na sadašnji trenutak, otkrivamo svu životnost i bogatstvo trenutnog iskustva! Mindfulness vježbe pomažu usmjeravanju pažnje na „ovdje“ i „sada“ te razvijaju punu svjesnost o sadašnjem trenutku s potpunim prihvaćanjem. Nakon iznimno pozitivnih povratnih informacija korisnika U.Z.O.R.-a odlučili smo iskustvo mindfulnessa podijeliti s građanima. Ove godine organiziramo otvorenu grupu za sve zainteresirane. Sama radionica sastoji se od kraćih teorijskih dijelova koji će se izmjenjivati s mnoštvom iskustvenih vježbi (u trajanju od 5 do 15 min) u kojima ćemo obratiti pažnju na naše trenutno iskustvo.

Obavezna najava na: uzor@udruga-uzor-rijeka.hr, 099/502-7553

18:00 - 20:00 TUNEL Klub Tunel, Školjić 12, Rijeka G G - Gradani različite dobi

Udruga studenata psihologije Psirius: Znanstveni kafić i studentska zabava s temom `Mračna trijada`

Science caffe ili znanstveni kafić mjesto je gdje se u opuštenoj atmosferi izvan akademskog okruženja mogu čuti najnovije ideje i istraživanja iz znanosti. Rijeku psihologije tradicionalno prati znanstveni kafić koji organizira Udruga studenata psihologije Psirius. Ove godine studenti će prikazati rezultate istraživanja koja su provedena s ciljem repliciranja zanimljivih fenomena iz područja pamćenja, reprezentacije znanja i mišljenja. Dobiveni rezultati potvrdili su kako bolje pamtimo objekte koji se u potpunosti uklapaju ili u potpunosti odudaraju od sheme određenog prostora, kako se bolje dosjećamo učenih riječi kad ih moramo prepoznati među distraktorima nego kada ih se moramo dosjetiti te kako ne rasuđujemo u skladu s pravilima logike. Nakon zanimljivih izlaganja slijedi studentska zabava na temu „Mračna trijada“.

18:30 - 19:30 KL-S Klub Sušačana, Račkoga 1B, Rijeka Nastavnici srednjih škola, srednjoškolci i građani različite dobi PG PG - Posebna grupa

Senka Tomljanović Manestar, Snježana Kučić-Mirković: Psihologija svakodnevice: Učimo li učenike ekološki odgovornom ponašanju? (tribina)

Možemo li i kako povezati  psihologiju, struku i obrazovanje za održivi razvoj pokazat ćemo primjerima dobre prakse u dvjema srednjim strukovnim školama u Rijeci. Psihologija kao znanost proučava čovjekovo ponašanje u okolišu, a održivi se razvoj bavi obrazovanjem za ekološki odgovorno ponašanje. Prikazat ćemo kako se uz inovativniji pristup nastavi može učenicima omogućiti iskustveno stjecanje znanja iz oba područja. Što je obrazovanje za održivi razvoj? Što je ekološki odgovorno ponašanje? Učimo li naše učenike ekološki odgovornom ponašanju? Jesu li sadržaji obrazovanja za održivi razvoj zastupljeni u srednjim strukovnim školama? To su samo neka od pitanja o kojima želimo raspravljati s gošćama iz Agencije za odgoj i obrazovanje, a koje se bave područjem obrazovanja za održivi razvoj.

09:00 - 10:30 HZZ HZZ RU Rijeka, Odsjek za profesionalno usmjeravanje i obrazovanje, Bulevar oslobođenja 14, Rijeka soba 29 Nezaposlene osobe s invaliditetom PG PG - Posebna grupa

Natalija Marković, Boris Pilepić, Tomislav Rikel: Osnaživanje i priprema za razgovor s poslodavcem (radionica)

Nezaposlene osobe s invaliditetom moći će nadograditi vještine samoprezentacije prilikom traženja zaposlenja, ali i poraditi na razvoju i jačanju vlastita samopouzdanja. Bit će im pružena pomoć u realnom sagledavanju vlastitih mogućnosti i profesionalnih potreba. Saznat će nešto više o: (1) načinima traženja posla (kojim se izvorima informacija koristiti i kako čitati oglase), (2) pisanju zamolbe i životopisa, (3) pripremi za razgovor za posao (najčešća pitanja na intervjuu, igranje uloga poslodavca i posloprimca, kako govoriti o svom invaliditetu te istaknuti samopoštovanje i pozitivnu sliku o sebi, što kada se osjećamo nesigurno i nemoćno) te (4) pogodnostima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom, odnosno mjerama aktivne politike zapošljavanja.

10:00 - 11:30 OŠ-IT Osnovna škola Ivanke Trohar, Breg 124a, Fužine OŠ - Osnovnoškolci

Renata Lisac, Deniza Dinić: Prevencija napada na djecu (CAP) (radionica)

CAP (engl. Child Assault Prevention) je program primarne prevencije nasilja nad djecom. Primarna prevencija odnosi se na ono što prvo treba poduzeti, kako si pomoći u prvom/im trenutku/ trenucima ugroženosti. Program se temelji na uvjerenju da djecu treba poučiti kako se oduprijeti situacijama koje ih ugrožavaju. Važno je poučiti djecu njihovim pravima, da se osjećaju dobro (snažno, sigurno i slobodno) te načinima na koje si hitno mogu pomoći kada su ugroženi. Kako se program provodi? U radu se na konkretnim primjerima djecu poučava kako reagirati u situacijama zlostavljanja od strane: drugog djeteta, nepoznate odrasle osobe ili pak poznate odrasle osobe, odnosno kod fizičkog, psihičkog i seksualnog nasilja.

Obavezna najava na: 091/785-8541

10:00 - 17:00 KORZO Štand na Korzu (ispred Hrvatske pošte), Korzo 24, Rijeka G G - Gradani različite dobi

Prodajno-promotivni štand u humanitarne svrhe

Rijeka psihologije ima i humanitarni karakter: prodajom promotivnih predmeta prikupljat će se sredstva za opremanje kabineta za stručnu praksu učenika s teškoćama u razvoju Ekonomske škole Mije Mirkovića Rijeka. Promotivne predmete sa zanimljivostima iz psihologije možete kupiti na štandu, a u ovu se akciju možete uključiti i uplatom sredstava na žiro-račun Filozofskoga fakulteta, koji se vodi pri Zagrebačkoj banci (IBAN HR9123600001101536455, poziv na broj: 70505505759-06, svrha uplate: Humanitarna akcija).

13:15 - 14:00 SŠ-AH Srednja škola Ambroza Haračića, Omladinska 12, Mali Lošinj SŠ - Srednjoškolci

Elena Busanić, Sandra Jureković: Postoji li recept za sreću? (radionica)

Svako ljudsko biće teži osjećaju zadovoljstva, ispunjenosti i smislenosti u životu. Trebamo li se za sreću roditi pod sretnom zvijezdom ili aktivno raditi na njoj? Je li sreća točka u koju trebamo stići ili je sreća u samom putovanju prema cilju? Psihologijska istraživanja utvrdila su koje osobine krase sretne ljude, kako postići pozitivna stanja koja doživljavaju sretni ljudi te kakvo socijalno okruženje doprinosi sreći. U ovoj radionici bit će objašnjene najznačajnije pojave povezane sa srećom, a sudionici potaknuti da kod sebe izazovu neke od njih. Vjerojatno nećete pronaći gotov recept za sreću, ali provjerite kako psihologija može pomoći otkrivajući nam sastojke, a kako ćemo ih probrati, dozirati i umiješati u svoj vlastiti recept sreće - ostaje na svakome od nas.

Obavezna prijava na: elena.busanic@gmail.com

13:15 - 14:00 SŠ-MM Ekonomska škola Mije Mirkovića, Ivana FIlipovića 2, Rijeka SŠ - Srednjoškolci

Melita Perić: Ima li nade za nas (muškarci vs. žene)? (predavanje)

Svjesni postojanja razlika između funkcioniranja muškog i ženskog mozga, znanstvenici diljem svijeta provode istraživanja te pritom definiraju razlike koje su očigledne. Zabrinjava da nepoznavanje tih razlika može naštetiti i pojednicima i njihovim međusobnim odnosima. Bolje poznavanje teme može nam pomoći da se oslobodimo predrasuda i sterotipa koje imamo o muško-ženskim odnosima te unaprijedimo naše međusobno razumijevanje. Na predavanju će se uspoređivati razlike između žena i muškaraca sa znanstvenog stajališta u različitim područjima života: prijateljstvo, ljubavni stil, način komunikacije, zadovoljstvo životom.

14:00 - 16:00 SSC-PS Sveučilišni savjetovališni centar – Psihološko savjetovalište, Radmile Matejčić 3 (Kampus na Trsatu - zgrada Građevinskog fakulteta), Rijeka S S - Studenti

Gorana Birovljević, Ines Jakovčić: Hitchhiker`s guide to happiness (radionica)

Sreću možemo definirati kao opći osjećaj osobe da je njen život ispunjen, ugodan i smislen, ukratko: dobar. Svi joj teže, a malo ljudi zna kako do nje doći i kako je zadržati. Možete je pokušati povećati redovitim vježbanjem, trošenjem novaca na iskustva umjesto na stvari, a možete i povremeno zamisliti da nemate nešto što imate u životu kako biste to ponovno cjenili. Na radionici će se razgovarati o različitim definicijama sreće te rezultatima najnovijih istraživanja koja pokazuju što ljude čini sretnima. U drugom dijelu radionice sudionici će uvježbavati jednostavne, svakodnevno primjenjive tehnike koje mogu povećati osobnu sreću i zadovoljstvo životom.

Obavezna najava na: ssc@ssc.uniri.hr

16:00 - 20:00 ZTC Zapadni trgovački centar Rijeka, Zvonimirova ulica 3, Rijeka G G - Gradani različite dobi

Prodajno-promotivni štand u humanitarne svrhe

Rijeka psihologije ima i humanitarni karakter: prodajom promotivnih predmeta prikupljat će se sredstva za opremanje kabineta za stručnu praksu učenika s teškoćama u razvoju Ekonomske škole Mije Mirkovića Rijeka. Promotivne predmete sa zanimljivostima iz psihologije možete kupiti na štandu, a u ovu se akciju možete uključiti i uplatom sredstava na žiro-račun Filozofskoga fakulteta, koji se vodi pri Zagrebačkoj banci (IBAN HR9123600001101536455, poziv na broj: 70505505759-06, svrha uplate: Humanitarna akcija).

17:00 - 18:30 FFRI Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišna avenija 4 (Kampus na Trsatu), Rijeka dvorana 405 G G - Gradani različite dobi

Ivana Jurić, Vedran Korušić: Obitelji i njihovo naslijeđe - transgeneracijski pristup u psihoterapiji i savjetovanju (predavanje)

Obiteljsko nasljeđe igra direktnu ulogu u formiranju emocionalnih simptoma. Empirijski dokazi pokazuju da disfunkcionalni obrasci koji se ponavljaju iz generacije u generaciju proizlaze iz životnih događaja koji su bili traumatični prethodnim generacijama. Kako bi se prilagodili disfunkcionalnim obrascima obitelji iz koje potječu ili nosili s nezavršenim poslovima, buduće generacije održavaju svoje lojalnosti tako što odigravaju slične životne scenarije. Osvještavanjem njihova značaja za povijest određene obitelji, uključujući i osvještavanje „nevidljivih lojalnosti” povezanih s time, možemo se osloboditi od kompulzivnog ponavljanja obrazaca koji se mogu smatrati „sudbinom” ili „transgeneracijskom” ostavštinom.

17:00 - 18:00 FFRI Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišna avenija 4 (Kampus na Trsatu), Rijeka dvorana 406 Stručnjaci PG PG - Posebna grupa

Lejla Talić: Prevencija poremećaja hranjenja kod adolescentica - Tko je to u ogledalu? (interaktivno predavanje)

Predavanje i radionica bavit će se predstavljanjem projekta prevencije poremećaja hranjenja kod adolescentica „Tko je to u ogledalu“, koji se već dugi niz godina provodi u Zagrebu u različitim srednjim školama i učeničkim domovima. Razredi uključeni u projekt sudjeluju u 10 radionica u nizu. Radionice obrađuju sadržaje koji se tiču oblikovanja ženskog identiteta, stjecanja samopouzdanja, razbijanja medijskih stereotipa o ženskoj ljepoti, stjecanja vještina medijske pismenosti, poboljšanja prehrambenih navika, informiranja o znakovima poremećaja hranjenja, razvijanja pozitivnog odnosa prema svome tijelu i dr. U radioničkom dijelu bit će predstavljene neke od aktivnosti koje su obuhvaćene radionicama.

18:00 - 19:00 FFRI Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišna avenija 4 (Kampus na Trsatu), Rijeka dvorana 406 Stručno osoblje, suradnici u školama, psiholozi na drugim radnim mjestima PG PG - Posebna grupa

Lejla Talić, Dario Antić: Predstavljanje programa `Prevencija ponašanja rizičnih za razvoj poremećaja hranjenja za mladiće` - Centar za poremećaje hranjenja BEA (radionica)

Prevalencija poremećaja hranjenja kod mladića procijenjena je na oko 15 %, no do sada u Hrvatskoj nije bilo preventivnih programa koji bi se bavili ovom temom. Pilot-program prevencije za mladiće nastao je na rezultatima višegodišnje primjene uspješnog programa prevencije poremećaja hranjenja za djevojke, uz obuhvaćanje tema karakterističnih za rizična ponašanja adolescenata. U Športskoj gimnaziji u Zagrebu proveden je pilot program koji je uključivao 40 radionica sa 4 grupe učenika (1. – 3. razred) uz provedenu evaluaciju korisnosti programa. Na radionici će izvoditelj i koautor predstaviti ovaj program. Prvi dio obuhvatit će svrhu, ciljeve, aktivnosti, ciljanu skupinu te evaluaciju. U drugom dijelu, sudionici će sudjelovati u pojedinim vježbama kako bi dobili uvid u korištene materijale.

Obavezna najava na: dario.antic.1@hotmail.com ili 098/991-5964

18:00 - 19:30 ASK Ustanova ASK RI, Fiorella La Guardie 19, Rijeka G G - Gradani različite dobi

Tanja Stanić, Ivana Drašković: Tijelo pamti - utjecaj emocionalnih problema na tjelesne tegobe i oboljenja (interaktivno predavanje)

Podjela ljudskog bića na tijelo i psihu dovodi do odvajanja medicine i psihologije. U tom su rascjepu pitanja na koja jedna znanost nema odgovore, ali ih holistički pristup nudi. Tijelo i um zajedno utječu na zdravlje. Svako proživljeno iskustvo ostaje zabilježeno, a tijelo ga zapamti čak i kada um potisne. Emocionalni problemi negativno djeluju na živčani sustav, a traume zarobljene u tijelu odražavaju se kroz  bol u mišićima, fizičku napetost i druge tjelesne tegobe i oboljenja. Aktiviranjem glasa, reguliranjem emocija, oslobađanjem tenzija kroz plač i smijeh, izvođenjem novih tjelesnih pokreta, učenjem pravilnog disanja i povećavanjem svjesnosti o vlastitom stanju, moguće je ublažiti zdravstvene tegobe. Tijelo samo sebe liječi, a na nama je da mu pomognemo u procesu povratka k živosti.

18:00 - 20:00 FFRI Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišna avenija 4 (Kampus na Trsatu), Rijeka dvorana 348 G G - Gradani različite dobi

Maša Komadina, Sanja Brajković: Je li interkulturalnost lakše izreći nego živjeti? (radionica)

U vremenu intenzivnih migracija neminovan je susret različitih kultura. Kako biste vi reagirali da se u vaše susjedstvo doseli četveročlana obitelj s Bliskog Istoka? Razmislite temelji li se vaš stav na  tuđem, jeste li ga preuzeli pojednostavljeno, bez vlastitog iskustva? U tom slučaju, moguće je da ste generalizirali ili stereotipizirali, što kasnije može dovesti do diskriminatornog ponašanja. Je li interkulturalnost moguća i pod kojim uvjetima? Može li se živjeti i je li uvijek ugodna? Tijekom ove radionice sudionici će osvijestiti svoje vlastite stavove i razumjeti kako oni nastaju i kakve veze imaju s interkulturalnošću.

Obavezna najava na: masa@korakpokorak.hr

11:00 - 13:00 PSIDRA Privatna psihološka praksa "PSIDRA", Trpimirova 6, Rijeka Roditelji djece s teškoćama učenja PG PG - Posebna grupa

Draženka Šepić Labrović: Ukopčaj mozak uz neurofeedback (radionica)

Neurofeedback je metoda koja se bazira na praćenju moždanih valova i „treniranju“ mozga s ciljem poboljšanja njegova funkcioniranja. Koristi se djeci prilagođeno računalno sučelje, razne igrice ili crtići koja djeca sama odabiru. Ovisno o teškoćama, ciljevi u tretmanu se individualno postavljaju i zatim riješavaju zajedničkim snagama u dogovoru s učenikom i roditeljima. Pored neurofeedbacka u uporabi je i kognitivni trening (program CogPack), koji uključuje niz posebno dizajniranih, djeci zanimljivih vježbica pažnje, koncentracije, radne memorije i psihomotorike. Na radionici će sudionici moći vidjeti kako radi neurofeedback, isprobati neke vježbe te dobiti detaljnije informacije o radu s djecom koja pokazuju neke teškoće učenja.

Obavezna najava na: drasep@gmail.com

12:00 - 20:00 ZTC Zapadni trgovački centar Rijeka, Zvonimirova ulica 3, Rijeka G G - Gradani različite dobi

Prodajno-promotivni štand u humanitarne svrhe

Rijeka psihologije ima i humanitarni karakter: prodajom promotivnih predmeta prikupljat će se sredstva za opremanje kabineta za stručnu praksu učenika s teškoćama u razvoju Ekonomske škole Mije Mirkovića Rijeka. Promotivne predmete sa zanimljivostima iz psihologije možete kupiti na štandu, a u ovu se akciju možete uključiti i uplatom sredstava na žiro-račun Filozofskoga fakulteta, koji se vodi pri Zagrebačkoj banci (IBAN HR9123600001101536455, poziv na broj: 70505505759-06, svrha uplate: Humanitarna akcija).

12:00 - 20:00 ZTC Zapadni trgovački centar Rijeka, Zvonimirova ulica 3, Rijeka G G - Gradani različite dobi

Prodajno-promotivni štand u humanitarne svrhe

Rijeka psihologije ima i humanitarni karakter: prodajom promotivnih predmeta prikupljat će se sredstva za opremanje kabineta za stručnu praksu učenika s teškoćama u razvoju Ekonomske škole Mije Mirkovića Rijeka. Promotivne predmete sa zanimljivostima iz psihologije možete kupiti na štandu, a u ovu se akciju možete uključiti i uplatom sredstava na žiro-račun Filozofskoga fakulteta, koji se vodi pri Zagrebačkoj banci (IBAN HR9123600001101536455, poziv na broj: 70505505759-06, svrha uplate: Humanitarna akcija).