rijekapsihologije2019-bannerbezloga-1547805207.jpg

22. 02. 2019. 17:00 - 18:00 SŠ-M - Medicinska škola u Rijeci, Braće Branchetta 11a, Rijeka Konferencijska dvorana (04) Roditelji učenika i nastavnici Medicinske škole u Rijeci PG - Posebna grupa

Što radi školski psiholog? (interaktivno predavanje) - Andrea Rubčić, Andrea Vucelić

Obavezna najava na: andrea.rubcic@skole.hr ili  andrea.vucelic@gmail.com

Školska psihologija područje je primijenjene psihologije u kojoj psiholozi primjenjuju znanja iz psihologije u području odgoja i obrazovanja. Uz same poslove školskog psihologa često se vežu različita pitanja: Čime se bavi školski psiholog? Podrazumijeva li posao školskog psihologa isključivo rad s učenicima? Zbog kojih se razloga učenici mogu obratiti školskom psihologu?
U ovom predavanju nastojat ćemo odgovoriti na navedena pitanja te razjasniti određene „mitove“ koji ponekad prate rad psihologa u školi. Fokusirat ćemo se na poslove i aktivnosti koje obavlja psiholog kao stručni suradnik u srednjoškolskoj ustanovi.