rijekapsihologije2019-bannerbezloga-1547805207.jpg

20. 02. 2019. 17:00 - 18:30 TIĆ - Dječji dom “Tić”, Beli Kamik 11, Rijeka Roditelji PG - Posebna grupa

Sigurno dijete - uloga roditelja (interaktivno predavanje) - Nataša Makarun, Ljiljana Bubnić

Obavezna najava na: 051/215-670

Sigurnost djeteta jedan je od važnijih zadataka roditelja u odgoju djeteta. „Sigurno dijete - uloga roditelja“ je predavanje namijenjeno roditeljima djece nižih razreda osnovne škole. Na predavanju će se govoriti o oblicima nasilja kojima djeca mogu biti izložena tijekom odrastanja (vršnjačko, obiteljsko, elektroničko nasilje i dr.) te što roditelji mogu učiniti da zaštite djecu i spriječe da do nasilja dođe.