rijekapsihologije2019-bannerbezloga-1547805207.jpg

19. 02. 2019. 17:00 - 18:00 DCZR - Dnevni centar za rehabilitaciju Slava Raškaj, Mire Radune Ban 14, Rijeka 1. kat G - Gradani različite dobi

Kako pomažemo djeci s teškoćama sluha i govora živjeti lakše djetinjstvo? (Dan otvorenih vrata) - Claudia Cvečić Štimac, Hana Dutina, Ivana Valerjev

Otvorit ćemo vrata našeg Centra za sve zainteresirane kao i potencijalne  korisnike, njihove roditelje/skrbnike. Predstavit ćemo naš rad i usluge koje svakodnevno pružamo. Pružit ćemo Vam informacije o tome kako postati naš korisnik, kako poticati rani razvoj govora kod djece, kako glazbene stimulacije pomažu razvoju govora i boljem slušanju te još mnogo toga zanimljivoga... Dođite, poslušajte, naučite.