rijekapsihologije2018-bannerbezloga-1508851869.jpg

20. 02. 2018. 17:00 - 18:30 Udruga OKOLOnaOKOLO, Studentska 4, Rijeka G - Gradani različite dobi

Dubravka Veršić, Ivona Pierobon: Kako obogatiti učenje i smanjiti stres uz pomoć kreativnih terapija (radionica)

Obavezna najava na: dversic@yahoo.com

Glavna ideja radionice je ponuditi sudionicima niz ideja, metoda i tehnika koje se koriste u Terapiji pokretom i plesom i Likovnoj terapiji (kreativnim terapijama), a koje mogu djelovati poticajno i podržavajuće za obogaćivanje procesa učenja i smanjivanje stresa. Kako smo već duže vrijeme na pragu velike kurikularne reforme, želja nam je obrazovnim djelatnicima ponuditi pomoć i podršku u pronalaženju što kreativnijih pristupa koji će djeci omogućiti maštovito, zabavno i korisno učenje kako bi mogli odrastati u samopouzdane, optimistične osobe koje teže što boljem ostvarivanju svojih potencijala.