bannerbezlogotipa-1570791367.jpg

19. 02. 2020. 09:30 - 10:30 DV-M - Dječji vrtić Maestral, Kozala 47a, Rijeka Dvorana Posebna grupa - Studenti psihologije S - Studenti

Što u vrtiću radi psiholog? (predavanje) - Ana Silov i Anita Marić

Obavezna najava na: anita.maric@rivrtici.hr

Psiholog u predškolskoj ustanovi obično je, uz pedagoga i edukacijskog rehabilitatora, dio stručnog tima. Područja rada predškolskih psihologa odnose se na prevenciju (procjena, identifikacija i edukacija) i ranu intervenciju te je zadatak psihologa osigurati odgovarajuće, sigurno i poticajno okruženje za svako dijete. Cilj je ovog predavanja sudionicima dati uvid u specifičnosti rada predškolskih psihologa te mogućnostima koje rad u vrtiću pruža.