bannerbezlogotipa-1570791367.jpg

17. 02. 2020. 17:00 - 18:30 DND-O - Društvo "Naša djeca" Opatija, St. Lipovica 2, Opatija PŠ - Predškolci

Osjećaji su... (radionica) - Ana Jantolek

Obavezna najava na: dnd.opatija@gmail.com ili 091 531 0070

Glavno obilježje emocionalnog razvoja u dječjoj dobi je prepoznavanje emocija putem socijalnih kognicija. U predškolskoj dobi raste dječja prilagodba na identifikaciju emocionalnih izražaja i situacija iz okoline koje se mogu jasno verbalizirati na temelju vlastitih emocija i emocija drugih. Pokazatelji dobrog emocionalnog stanja djeteta su dječja sposobnost kontroliranja širokog dijapazona emocionalnih doživljaja i prikladnih reakcija u tim emocionalnim situacijama. Radionica je namijenjena djeci od 5 do 7 godina na kojoj će kroz igru, prepoznavanje emocija u različitim situacijama, gledanje kratkih filmića, djeca učiti imenovati različite emocije i prepoznati u kojim se situacijama pojavljuju.