bannerbezlogotipa-1570791367.jpg

19. 02. 2020. 16:30 - 18:00 DV-C - Dječji vrtić "Cvrčak" Mali Lošinj, Omladinska 14, Mali Lošinj Odgojno-obrazovni djelatnici DV Cvrčak, Mali Lošinj PG - Posebna grupa

Socijalna uključenost djece (predavanje) - Patricija Kučica Vajentić

Kada ste posljedni put mislili da ste isključeni iz neke skupine ili zajednice? Kako ste se osjećali u toj situaciji? Socijalna isključenost je socijalni fenomen prilikom kojega pojedinac ili skupina isključuje ili ignorira drugoga pojedinca ili skupinu. Predavanje će se usmjeriti na socijalno isključivanje djece rane i predškolske dobi. Definirat će se rizični čimbenici, posljedice socijalne isključenosti te alati koje možemo koristiti u radu s djecom koja su izložena socijalnoj isključenosti.