bannerbezlogotipa-1570791367.jpg

20. 02. 2020. 17:00 - 18:00 DND-O - Društvo "Naša djeca" Opatija, St. Lipovica 2, Opatija Roditelji djece s teškoćama u razvoju PG - Posebna grupa

Razvijanje otpornosti kod djece s teškoćama u razvoju (interaktivno predavanje) - Ana Jantolek i Jadran Rubeša

Obavezna najava na: dnd.opatija@gmail.com, 091/5310070

Mentalno zdravlje važna je sastavnica ukupnoga zdravlja, a time i preduvjet kvalitetnog života djece. U današnje vrijeme važnije je nego ikad kod djece razvijati otpornost na stres i promjene koje su događaju. Psihološka otpornost je proces dobrog prilagođavanja teškim okolnostima, traumama i značajnim izvorima stresa. Na predavanju ćemo se dotaknuti načina kako kod djece s teškoćama u razvoju potaknuti otpornost.