bannerbezlogotipa-1570791367.jpg

19. 02. 2020. 09:00 - 10:30 HZZ - Hrvatski zavod za zapošljavanje Regionalni ured Rijeka, Bulevard oslobođenja 14, Rijeka Nezaposlene osobe, pripadnici romske nacionalne manjine u evidenciji HZZ RU Rijeka PG - Posebna grupa

Priprema za zapošljavanje (radionica) - Natalija Marković i Arna Agbaba

Radionica je osmišljena s ciljem informiranja o mogućnostima obrazovanja i motiviranja nezaposlenih osoba romske nacionalne manjine za uključivanje u obrazovni proces, prije svega završetak osnovne škole (opismenjavanje), a potom i na stjecanje kvalifikacije odnosno polukvalifikacije. Korisnici će osvijestiti važnost obrazovanja i učenja u povećanju razine zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada, bit će upoznati s osnovnim načinima traženja posla i predstavljanja poslodavcu s naglaskom na aktivni stav i preuzimanje odgovornosti. Korisnicima će se pružiti podrška u suočavanju s predrasudama, stereotipima i diskriminacijom te će se raspraviti o mogućim načinima njihova prevladavanja.