bannerbezlogotipa-1570791367.jpg

19. 02. 2020. 16:30 - 18:30 OŠ-FKF - Osnovna škola “Fran Krsto Frankopan” Krk, Područna škola Punat, Pod topol 18, Punat Roditelji učenika 4. i 5. razreda PŠ Punat PG - Posebna grupa

Male tajne uspješnog učenja - može li učenje biti zabavno? (radionica) - Iva Žužić i Danijela Šekuljica

Obavezna najava na: iva.zuzic@skole.hr

Osnovna roditeljska uloga u procesu učenja odnosi se na stvaranje pogodne obiteljske klime za razvoj djetetove samostalnosti i pozitivnog odnosa prema učenju. Što je dijete češće izloženo pojavi neuspjeha u učenju, a to se najčešće događa prijelazom u više razrede, počinje i učenje doživljavati kao neugodu. Ovom ćemo radionicom poučiti roditelje i njihovu djecu vještinama kojima bi mogli prevladati te probleme te ujedno osnažiti roditelje u nastojanju da potaknu svoje dijete da ono samo poduzme vlastiti mentalni napor i angažman u procesu učenja. U aktivnostima radionice bavit ćemo se organizacijom učenja, motivacijom za učenje, kao i procesima samoregulacije učenja.