bannerbezlogotipa-1570791367.jpg

21. 02. 2020. 18:00 - 20:00 KMRI - Klub mladih Rijeka, Ul. Erazma Barčića 9A, Rijeka G - Gradani različite dobi

Transakcijska analiza u svakodnevnom životu - teorija i praksa, iskustva polaznika treninga TA 101 (predavanje) - Maja Pavlov

Transakcijska analiza (TA) je teorija ličnosti i psihoterapijska metoda koja se primjenjuje širom svijeta. Osnovne postavke TA počivaju na tome da su ljudi OK i kao takvi mogu misliti i donositi vlastite odluke. Ovaj psihoterapijski pristup bazira svoju praksu na krajnjem cilju svakog efikasnog psihoterapijskog djelovanja, a to je autonomija ličnosti. U predavanju će naglasak biti na tri osnovna stupa mentalnog zdravlja, pri čemu će se provesti i nekoliko mini eksperimenata radioničkog tipa. Ljudi mogu doseći: (1) svjesnost, tj. misliti svojom glavom, (2) spontanost, tj. osjećati emocije i (3) kapacitete  za bliskost, tj. biti sposobni povezivati se i ulaziti u bliske odnose različitih razina. O navedenim sposobnostima ovisi i kvaliteta života pojedinca.