bannerbezlogotipa-1570791367.jpg

18. 02. 2020. 18:00 - 19:00 FFRI - Filozofski fakultet u Rijeci, Sveučilišna avenija 4, Rijeka Učionica F-107 Srednjoškolci, Studenti, Posebna grupa - Sportaši i poduzetnici G - Gradani različite dobi

Perfekcionizam - kada ni savršeno nije dovoljno (predavanje) - Petar Nikolić

Analiza istraživanja perfekcionizma u zadnjih 30 godina pokazuje da je perfekcionizam u velikom porastu. To ne znači da svaka generacija postaje uspješnija, nego postaje više opterećena, manje sretna i zapravo ne ostvaruje svoj potencijal. Perfekcionizam nije ponašanje, već način razmišljanja o sebi. Perfekcionist za sebe postavlja vrlo zahtjevne standarde koje pokušava ostvariti pod svaku cijenu. Svoju vrijednost temelji gotovo isključivo prema uspjehu u ostvarivanju tih standarda. Budući da postavlja jako visoke kriterije za uspjeh, često ih ne ostvaruje. Čak i ako ih ostvari, sklon je odbaciti postignuće i postaviti za sebe još teže ciljeve. U svom radu s mladim sportašima i poduzetnicima primjećujem perfekcionizam kao jedan od glavnih psiholoških problema uspješnih ljudi danas.