bannerbezlogotipa-1570791367.jpg

20. 02. 2020. 18:30 - 19:15 FFRI - Filozofski fakultet u Rijeci, Sveučilišna avenija 4, Rijeka Učionica F-106 G - Gradani različite dobi

Odrastanje u `virtualnim dvorištima` - koliko je malo `još samo malo` i jesu li influenceri preuzeli ulogu roditelja? (interaktivno predavanje) - Ana Goleš i Danijela Vuković Lerga

Obavezna najava na: ana.goles2312@gmail.com

U današnje vrijeme digitalizacije i brzih tehnoloških promjena djeca sve više preuzimaju dominantnu ulogu dok primaran izvor zabrinutosti roditelja predstavlja vrijeme koje djeca i adolescenti provode u "virtualnim dvorištima". Svakodnevna praksa i rad s pacijentima i njihovim roditeljima ukazuju da je izloženost sve intenzivnija, a utjecaj "virtualnog svijeta" na funkcioniranje djece i mladih sve veći. Sklapanje prijateljstva i osjećaj prihvaćenosti u društvu postaju uvjetovani brojem skupljenih lajkova i komentara na objavljenoj slici, a ono što je nekada bilo druženje u parkovima i na školskim igralištima danas se sve češće odvija putem društvenih mreža koje postaju središte zbivanja među vršnjacima.