rijekapsihologije2019-bannerbezloga-1547805207.jpg

18. 02. 2019. 10:00 - 10:45 OŠ-IM - Osnovna škola Ivana Mažuranića, Lokvica 2, Novi Vinodolski Učionica 49 Učenici 6. razreda OŠ Ivana Mažuranića, Novi Vinodolski PG - Posebna grupa

Uronjeni u morsku pjenu - alati u borbi protiv stresa (radionica) - Andrea Bačić-Pavat, Borka Babić, Irena Križanec

U svakodnevnom životu učenici su stalno izloženi različitim situacijama (npr. dobivanje loše ocjene, narušeni odnosi s vršnjacima, gubitak na utakmici ...) koje doživljavaju kao stresne. Svatko od nas ima strategije suočavanja kojima je najskloniji – netko se odmah baca u “akciju”, netko traži podršku u okolini, netko se povlači u sebe ili se prestaje baviti aktivnostima koje mu izazivaju nelagodu. To sve mogu biti dobre strategije, no nekada ih možda ne koristimo na najbolji mogući način, ili se ne sjetimo nekih drugih strategija, možda primjerenijih situaciji. Na radionici ćemo učiti o različitim strategijama suočavanja sa stresom, o njihovim dobrim stranama i manama, te, kroz vježbanje razvijati nove ideje o nošenju sa stresnim situacijama.