rijekapsihologije2019-bannerbezloga-1547805207.jpg

22. 02. 2019. 18:00 - 19:30 UDG - Gestalteria - udruga za razvoj kvalitetnijeg življenja, Krešimirova 8, Rijeka Diplomirani psiholozi i Studenti PG - Posebna grupa

Transakcijska analiza u kliničkoj primjeni - klinička procjena i rad s grupom (radionica) - Kristina Brajović Car, Patrick Ellersich

Obavezna najava na: 202taus@gmail.com

Možemo li spojiti transakcijsku analizu humanističkog podrijetla sa standardnom psihijatrijskom dijagnostikom te što time dobivamo? Tijekom ovog interaktivnog predavanja, kliničari koji primjenjuju transakcijsku analizu u svom dijagnostičkom i terapijskom radu govorit će o mogućnostima koje ovaj pristup otvara u kliničkoj praksi, kao i o integraciji transakcijske analize i drugih psihoterapijskih pristupa u vođenju individualne i grupne terapije. Osim toga, bit će prikazan psihodijagnostički instrument koji se bazira na teoriji transakcijske analize, validiran na kliničkom uzorku iz Hrvatske, uz smjernice za njegovu primjenu. Praktičari će prikazati sudionicima i niz tehnika koje se koriste u grupnoj psihoterapiji, uz odgovarajuće interpretacije i objašnjenja.