rijekapsihologije2018-bannerbezloga-1508851869.jpg

21. 02. 2018. 17:00 - 18:30 Dječji dom „Tić“, Beli Kamik 11, Rijeka Roditelji PG - Posebna grupa

Nataša Makarun, Ljiljana Bubnić: Sigurno dijete - uloga roditelja (predavanje)

Obavezna najava na: tic@tic-za-djecu.hr

Sigurnost djeteta jedan je od važnijih zadataka roditelja u odgoju djeteta. „Sigurno dijete - uloga roditelja“ je predavanje namijenjeno roditeljima nižih razreda osnovne škole. Na predavanju će se govoriti o oblicima nasilja kojima djeca mogu biti izložena tijekom odrastanja (vršnjačko, obiteljsko, elektroničko nasilje i dr.) te što roditelji mogu učini da zaštite djecu i spriječe da do nasilja dođe.