rijekapsihologije2019-bannerbezloga-1539096964.jpg

23. 02. 2018. 09:00 - 10:30 HZZ RU Rijeka, Odsjek za profesionalno usmjeravanje i obrazovanje, Bulevar oslobođenja 14, Rijeka Soba 29 Dugotrajno nezaposlene osobe u evidenciji HZZ RU Rijeka PG - Posebna grupa

Natalija Marković, Boris Pilepić, Sara Asančaić: Sad je vrijeme - motivacijsko savjetovanje dugotrajno nezaposlenih osoba (radionica)

Motivacijsko savjetovanje dugotrajno nezaposlenih osoba u skladu je s integracijskim pristupom, odnosno uključivanjem i prihvaćanjem odnosa i položaja pojedinca u društvu. Aktivacija dugotrajno nezaposlenih osoba nastojat će se pojačati prepoznavanjem individualnih snaga i ograničenja pojedinca, čime će se pokušati ojačati njihova pozicija na tržištu rada. Radionica je osmišljena za promišljanje o tome što se može napraviti na osobnoj razini u situaciji dugotrajne nezaposlenosti te o tome kako stjecanje nekih dodatnih znanja, vještina i kompetencija može pomoći u pronalasku posla.