rijekapsihologije2018-bannerbezloga-1508851869.jpg

20. 02. 2018. 16:30 - 18:30 Društvo „Naša djeca“ Opatija, Stubište Lipovica 2, Opatija Roditelji predškolske i osnovnoškolske djece PG - Posebna grupa

Iva Kirša, Jadran Rubeša: Igra u funkciji djetetova razvoja (interaktivno predavanje)

Obavezna najava na: iva.kirsa@gmail.com

Igra ima jedinstvenu i važnu ulogu u životu svakog djeteta. Ona kod djece razvija maštu, uči ih suradnji i simulira njihov budući „odrasli“ život. Kada se radi o djeci s teškoćama, roditelji se često obraćaju stručnom timu u želji da se razvoj njihova djeteta facilitira i potiče, a upravo je igra najbolji način kako doprijeti do djece i potaknuti njihov napredak. Ovo psihoedukativno predavanje će posjetiteljima pojasniti pojam igre sa psihološkog stajališta, provesti ih kroz faze dječjeg razvoja koje prate različiti oblici igre te roditeljima omogućiti uvid u načine na koje oni putem igre mogu pomoći razvoju vlastitog djeteta.