rijekapsihologije2019-bannerbezloga-1547805207.jpg

21. 02. 2019. 16:00 - 17:30 TERRA - Udruga Terra, Krešimirova 12, Rijeka i Studenti G - Gradani različite dobi

Kibernetika psihoterapije - kako znanost o kompleksnim sistemima mijenja ulogu psihoterapeuta (interaktivno predavanje) - Zrinka Rička-Žauhar, Nikola Serdarević

Obavezna najava na: nikolaserdarevic@gmail.com

Sredinom dvadesetog stoljeća znanstvenici iz vrlo različitih područja susreću se sa sve većom kompleksnošću predmeta kojima se bave te se okupljaju u novom interdisciplinarnom pristupu nazvanom kibernetika. Kibernetika istražuje upravljanje i komunikaciju unutar ekosustava, društava, organizacija, pojedinaca, organizama te, tada još novih, računalnih strojeva i uviđa potrebu za novim cirkularnim i holističkim pristupom.
U ovom interaktivnom predavanju prenijet ćemo kako izgleda psihoterapija gledana kroz pristup i jezik kibernetike, te kako ona mijenja uloge psihoterapeuta, klijenta, okoline i obitelji u potrazi za terapijskom promjenom.