rijekapsihologije2019-bannerbezloga-1547805207.jpg

21. 02. 2019. 17:00 - 18:30 SOS - SOS Rijeka-centar za nenasilje i ljudska prava, Verdijeva 11 (1. kat), Rijeka G - Gradani različite dobi

Kako razgovarati sa žrtvom nasilja (predavanje) - Lorena Zec, Maja Sikirica

Nasilje, pogotovo nasilje u obitelji, česta je pojava u našem društvu, koliko god mnogi mislili suprotno. Dojam je drugačiji zbog velike stigme koju žrtve nasilja nose i stava društva koji često osuđuje samu žrtvu. Zbog navedenog, nasilje često ostaje u privatnoj sferi umjesto da se o toj problematici javno progovara. Osnaživanje žrtava prvi je korak u procesu koji vodi do javne osude nasilja i pružanja podrške žrtvama.
Na predavanju će se govoriti o tome na koji način svatko od nas može razgovarati s osobom za koju smo zabrinuti da je potencijalno žrtva nasilja. Proći ćemo ukratko i kroz pojavne oblike nasilja te razloge zbog čega je teško izaći iz začaranog kruga nasilja.