rijekapsihologije2018-bannerbezloga-1508851869.jpg

21. 02. 2018. 19:00 - 20:30 Link - kreativne radionice, Pod kaštelom 3, Rijeka G - Gradani različite dobi

Ivana Drašković: Gdje se skriva izvor moje kreativnosti? (radionica)

Obavezna najava na: ivadrasko@gmail.com

Kreativnost je proces stvaranja nečega što je originalno i vrijedno, a rezultat može biti ideja, ples, ručak, umjetničko djelo i tome slično. Mnoge teorije i istraživanja kreativnosti smatraju da je preklapanje različitih komponenata (kao što su povezivanje ideja, fleksibilnost, znatiželja, motiviranost, sposobnost) nužan preduvjet za kreativno izražavanje. No, kreativnost nije samo način stvaranja, već i važan način izražavanja emocija i misli te način pretvaranja nesvjesnog sadržaja u svjesni. Radionica će se sastojati od tri dijela: 1. korištenje asocijativnih metoda s ciljem buđenja mašte, 2. vođena vizualizacija do pronalaska izvora kreativnosti u emocionalnom sadržaju i 3. kreativno izražavanje onog vrijednog što je svatko pronašao unutar sebe.