rijekapsihologije2019-bannerbezloga-1547805207.jpg

21. 02. 2019. 18:00 - 19:00 VGR - Vijećnica Grada Rijeke, Korzo 16, Rijeka G - Gradani različite dobi

A kada ste zadnji put pregledali svoju ˝psihu˝ ?! (interaktivno predavanje) - Sanja Bradić

Predavanje će prikazati spoznaje iz zdravstvene psihologije o ulozi ličnosti u doživljavanju stresnih životnih događaja tijekom i nakon kojih se efekti naših procjena odražavaju na tjelesno i mentalno zdravlje. Predavanje je interaktivno jer kroz vježbe i demonstracije potiče sudionike na opažanje vlastitih psiholoških procesa u svrhu očuvanja i povećanja kvalitete života. Suočavanje poput razotkrivanja, pokazivanja privatnih aspekata sebe drugima, može biti ljekovito tijekom oporavka od stresnih i bolnih događaja. Cilj predavanja je i afirmirati psihološko savjetovanje kao ponašanje koje je odraz mentalne higijene. Razumijevanjem sebe i prepoznavanjem vlastitih psiholoških snaga dobivamo priliku prevenirati neželjene ishode pa je dobro s vremena na vrijeme - pregledati svoju ˝psihu˝ !